آیا دلستر یا ماء الشعیر برای بیمار حلال است یا حرام؟ و برای حلال بودن آن آیا شروطی هست؟

آیا دلستر یا ماء الشعیر برای بیمار حلال است یا حرام؟ و برای حلال بودن آن آیا شروطی هست؟

اگر جو تخمیر نشده باشد جایز است آب آن خورده شود. اما اگر جو تخمیر شده باشد جایز نیست آب آن خورده شود حتی اگر برای علاج باشد به عبارتی دیگر می‌توان جو را در آب قرار داد و آب آن را گرفت اما قبل از این‌که حالت تخمیر (مست کننده) بگیرد.

روشن شد که هر الکلی که غرض از ساخت آن مست شدن است، نجس و حرام می‌باشد، و هر الکلی که برای مست شدن تهیه نشده و باعث مستی نشود، پاک است و نوشیدن یا تناول آن جایز است و به این دلیل عرض کردم حکم به تکلیف‌دار باز می‌گردد تا درصد آن را مشخص کند.