آیا صفات ظاهری و جسمی یا وصف صدای قائم ع نیز در روایات مشخص شده است؟

آیا صفات ظاهری و جسمی یا وصف صدای قائم ع نیز در روایات مشخص شده است؟

بله در این مورد اهل بیت(ع) هم او را توصیف نمودند که صدایی تکان دهنده دارد و هر وقت در سخن دیر کند دست راستش را به ران چپش می‌زند و این در بین کل انصار معروف است که سید یمانی همیشه وقتی که در سخن دیر کند این کار را انجام می‌دهد و در مورد سنگینی در زبانش مقصود از آن نیست که سخن او (ع) واضح و گویا نیست، بلکه اگر خطبه‌هایی را که شنیدید توجه کرده باشید، ایشان تنها شش یا هفت کلمه را گفته و لحظاتی سکوت می‌کنند و منظور از سنگینی زبان همین است.

امیر المومنین ع فرمود: …….. و آن جنگ فقرای شیعه‌ی علی است، پیشاپیش آنان مردی از همدان که نامش چون نام پیغمبر (ص) است به عهده دارد. خلقت او بدون بیش و کم و متناسب، و خوشخویی و زیبایی و خوشرنگی توصیف شده است، دارای صدایی تکان‌دهنده و مژگانی بلند و گردنی کشیده است، میان مویش از هم باز و دندان‌های پیشینش فاصله دار است، نشسته بر اسب خود همچون قرص کامل ماه است که در شب تاریک در حال تابیدن است؛  غیبت نعمانی ص ۱۴۷، بحار ج ۵۲ ص۲۲۶-۲۲۷، بشاره الاسلام ص ۳۸، إلزام الناصب ص ۱۷۹٫رسول الله(ص) فرمود : با ما امر افتتاح شد و با ما خدا مردم را در اول زمان نجات داد و با ما عدل در آخر زمان خواهد بود و با ما دنیا پر از عدل و داد می‌شود بعد از این که پر از ظلم و ستم شود، ظلم‌ها را به اهلشان توسط مردی که اسم او و اسم پدرش اسم پدرم است باز می‌گرداند و او را وصف کرد و ذکر کرد که در زبانش سنگینی است و اگر در سخن دیر کند دست راستش را به ران چپش می‌زند.

الملاحم والفتن ص۱۶۵٫

برای اطلاع از صفات ظاهری ایشان، لطفا اینجا را کلیک کنید. (لینک مبحث یازدهم – صفات ظاهری امام احمد الحسن یمانی علیه السلام)