آیا لفظ قائم، صفتی برای یمانی نیز می‌باشد؟

آیا لفظ قائم، صفتی برای یمانی نیز می‌باشد؟

لفظ قائم، فقط مخصوص امام مهدی ع نیست بلکه مطابق روایات بسیار، این لفظ شامل مهدی اول که قبل از امام مهدی ع قیام خواهد نمود، نیز می‌باشد:

جابر بن عبدالله انصاری می گوید : بر حضرت فاطمه (س) داخل شدم در حالیکه لوحی در دست آن حضرت بود که در آن ، نام اوصیاء پیامبر(ص) که از فرزندان حضرت فاطمه (س) بودند نوشته شده بود پس من آنها را شمردم دیدم که ۱۲ نفرند که آخرینشان قائم (ع) بود، سه تن از ایشان محمد و سه تن دیگر علی نام داشتند. کافى ج ۱ ص ۵۳۲٫ الغیبه (للطوسی)/ کتاب الغیبه للحجه، النص، ص: ۱۳۹

پس قائم در روایت جابر انصاری، احمد فرزند امام مهدی (ع) است بعد از اینکه اسم امام علی (ع) که همسر حضرت زهرا (س)  را جدا کنیم زیرا شمرده شدگان از فرزندان فاطمه (س) بودند . و دلالت بر آن این است که روایت جابر بر بودن سه نام علی تاکید می‌کند، درحالیکه امامان با اسم  علی چهار نفرند، پس این دلالت می‌کند بر اینکه جابر در شمارش اشتباه نکرده زیرا ائمه‌ای که بنام محمد و از فرزندان حضرت فاطمه(س) هستند عبارتند از :
۱- محمد باقر(ع) ۲- محمد جواد (ع) ۳- محمد مهدی (ع) و ائمه‌ای که بنام علی از فرزندان حضرت فاطمه(س) سه تن هستند عبارتند از: ۱- علی بن الحسین سجاد (ع) ۲- علی بن موسى الرضا (ع) ۳- علی بن محمد هادی (ع).

دو روایت بعد نیز مشخص می‌کند که مهدی اول نیز قائم است:

امام صادق ع فرمود: از نسل ما بعد از قائم ع، دوازده مهدى از فرزندان حسین ع می‌باشد.

بحار، ج ۵۳ ، ص۱۴۸؛ برهان، ج۳، ص۳۱۰ غیبت طوسی ص ۶۸۵٫

امام صادق ع فرمود: از نسل ما بعد از قائم ع، یازده مهدى از فرزندان حسین ع می‌باشد. بحار، ج ۵۳ ، ص۱۴۵٫

پس منظور از قائم در روایت دوم، مهدی اول مذکور در وصیت پیامبر ص می‌باشد، چون تعداد مهدیین دوازده نفر می‌باشند و در اینجا نام یازده نفر را ذکر فرموده است پس باید این شخص، همان مهدی اول باشد پس مهدی اول نیز قائم می‌باشند.