آیا لفظ مهدی، صفتی برای یمانی نیز می‌باشد؟

آیا لفظ مهدی، صفتی برای یمانی نیز می‌باشد؟

مطابق وصیت پیامبر ص، اولین ایمان آوردنده به امام مهدی ع، اولین مهدیین است که سه اسم دارد:

احمد، عبد الله و مهدی.

بنابراین ایشان همان مهدی است که اهل سنت معتقد است در آخرالزمان متولد می‌شود و مطابق روایات شیعیان، مهدی اول و فرزند امام مهدی ع هستند که زمینه ساز ظهور امام مهدی ع خواهند بود و اهل بیت ع در بسیاری از روایات مشخصا به ایشان اشاره فرموده‌اند:

اصبغ بن نباته گوید: محضر امیر المومنین (ع) رسیدم . و ایشان را در حال خط کشیدن با چوبی روی زمین دیدم . پس به ایشان گفتم: یا امیر المومنین چه شده که شما را متفکرانه و در حال خط کشیدن روی زمین می بینم، آیا شما نسبت به آن میل و آرزو دارید؟ فرمود نه به خدا قسم که هرگز نه به آن و نه به دنیا آزرومند و مایل نبوده‌ام . و لیکن به کسی که از نسل فرزند یازدهم من متولد می‌شود فکر می‌کردم . او همان مهدی است که دنیا را پر از عدل و داد می‌کند در حالی که پر از ظلم و ستم شده است . برای او یک حیرت و یک غیبت است  که گروهی در آن زمان هدایت و گروهی دیگر گمراه می‌شوند. اصبغ گفت: مولای من حیرت و غیبت او چقدر است؟ امام علی(ع) فرمود: شش روز یا شش ماه یا شش سال. عرض کردم : آیا این امر واقع می‌شود ؟ فرمود: بله او خلق شده است و تو کجا و این امر کجا؟ ای اصبغ، آنها بهترین و برگزیدگان این امت هستند که با خوبان و نیکوکاران این عترت خواهند بود. عرض کردم: بعد از آن چه می‌شود؟ فرمود: هر چه که خدا بخواهد انجام می‌دهد و تحقیقا خداوند بدائات و ارادات و غایات و نهایاتی دارد.

الغیبه الطوسی ص ۱۶۴ ح ۱۲۷ . الکافی ج ۱ ص ۳۳۸ ح ۷٫

و واضح است که فرزند یازدهم امیرالمومنین ع، امام مهدی ع هستند و کسی که از نسل او می‌آید، همان مهدی اول است که او نیز مطابق این روایت، یک غیبت و یک حیرتی دارد که موجب هدایت عده‌ای و موجب گمراهی عده‌ی دیگر می‌شود.