اثبات وجود خدا براى فرد ملحد

اثبات وجود خدا براى فرد ملحد

چگونه می توان وجود خداوند را برای فرد ملحد یا مادی گرا اثبات کرد؟

پاسخ: اگر شما وارد دو مکان شوی که در آن درخت وجود دارد، و در یکی از آنها دیدی که در آن درختان میوه دار به صورت منظم و به شکل مجموعه ای و در یک خط مستقیم کاشته شده اند، و در دومی دیدی که درختان متنوع که بعضی از آنان با بعضی دیگر مخلوط شده و به صورت پراکنده کاشته شده اند، و شما در مورد اولی حکم می کنی آن باغ است و یک نیروی عاقلی به آن نظم داده است، و دیگری جنگلی است که انسان عاقلی وجود نداشته که در منظم کردن درختان و تحکم در انواع درختان کاشته شده دست زده باشد.

الان به زمین منتقل شو که در آن بزرگ ترین آب های گورای متحرک خواهی یافت، و اگر بی حرکت بودند از بیماری ها و حشرات و عفونت ها پر می شد، و استفاده از آن سخت می شد اگر جریان نداشتند؛ اما آب هایی که در جایگاه های بزرگ به صورت ساکن جمع شده اند مانند اقیانوس ها و دریاها؛ آنها را شور خواهی یافت و اگر گوارا و شیرین بودند از بیماری ها و دردها پر می شد و باعث هلاک شدن مردم زمین می شد.

به ترکیب پوسته جوی نگاه کن که چگونه به صورت استوار ساکنان زمین را از پرتوهای کیهانی حمایت می کند، و اگر این گونه نبود پرتوهای کیهانی ساکنان زمین را نابود می کردند.نگاه کن و نگاه کن… که همه چیز را منظم و دقیق و یک اندازه خواهی یافت، آیا انسانی که به عقلش احترام می گذارد یافت می شود که بگوید: که این امر بی هدف است، یا اینکه یک قدرت حکیم مطلقی وجود دارد که این نظام دقیق را به وجود آورده است؟

فکر می کنم این مقدار برای فردی که به عقلش احترام می گذارد و نمی خواهد تکبر نسبت به آفریننده سبحان را ادامه دهد کافی باشد.

#سید_احمد_الحسن

جواب المنیر ج 5 سوال 471

منبع: زمان ظهور

http://www.zamanezohoor.com/اثبات-وجود-خداوند-برای-فرد-ملحد/