احمد الحسن چه مقامی برای حضرت ولی عصر (ع) باقی گذاشته است؟

احمدالحسن چه مقامی برای حضرت ولیعصر (ع)باقی گذاشته است ؟

احمد الحسن چه مقامی برای حضرت ولی عصر (ع) باقی گذاشته است؟

پاسخ به شبهه:
به ما بگویید که احمد الحسن چه مقامی برای حضرت ولی عصر (ع) باقی گذاشته است ؟!

✍ هرچند به شبهات معاندین دعوت یمانی آل محمد (ع) بارها پاسخ های متعدد و با زبان های مختلف داده شده است ، ولی آنها هر بار مغالطه شان را به روش دیگری و با زینت های جدیدی طرح می کنند.

اما این شبهه که سید احمدالحسن (ع) تمام مقامات امام زمان (ع) را برای خود گرفته و انصار نسبت به امام مهدی (ع) بی نیاز هستند ؛ واقعاً شبهه ی مبکی مضحکی است.
یعنی نمی دانیم به حال صاحب شبهه بخندیم یا بگرییم.

همان طور که بارها با دلایل قطعی از ثقلین ثابت نمودیم سید احمد الحسن (ع) دست راست و یمانی و وصی حضرت مهدی (ع) هستند و به امر ایشان عمل می کنند و لایسبقونه بالقول و … .

هر عملی را ایشان انجام دهد ، آن عمل به آمر آن یعنی امام مهدی (ع) نیز حمل می شود بلکه حمل آن صفت به امرکننده ، اولی است ؛ یعنی اگر مهدی اول (ع) مامور به گرفتن بیعت است ، کما اینکه در روایات بیان شده که با مهدی بیعت می شود ؛ درحالی که سه اسم دارد : احمد عبدالله و مهدی .
این بیعتی که احمد المهدی (ع) از مردم می گیرد ، برای امام محمد بن الحسن (ع) است و نه برای خود ؛ زیرا او قائم به امر پدرش است و مامور به انجام اوامر امام (ع) ، نه اینکه از سمت خودش اقدامی کند و … .

همان طور که خداوند متعال در گرفتن جان ها این فعل را منسوب به خود و نیز گاهی به عزرائیل و فرشتگان می نماید و این مسئله به این معنا نیست که خداوند گیرنده جان ها نباشد .

به عبارت دیگر تمام این صفات به واسطه به ایشان تعلق می گیرد و این صفات در طول صفات امام مهدی (ع) قرار می گیرد و نه در عرض و مقابل آن.

به بیان دیگر وقتی می گوییم که احمد المهدی (ع) ، قائم یا مهدی یا منجی یا صاحب بیعت یا … است به این معنی نیست که امام مهدی (ع) این صفات را ندارد یا نقش امام مهدی (ع) کم رنگ می شود و یا او فراموش شود و از این سفسطه ها.

بلکه همه ی ما انصار امام مهدی (ع) هستیم و سید احمد الحسن (ع) اولین انصار و مومن به پدرشان امام مهدی (ع) هستند و ایشان نیز در سپاه حضرت مهدی (ع) هستند و فرمانده سپاه حضرت (ع) بوده و صاحب دعوت و داعی اصلی به سمت ایشان هستند.

احمدالحسن (ع) قائم منتظر است :
قائم به امر پدرش امام مهدی (ع).

احمدالحسن (ع) مهدی آخرالزمان است :
او مهدی اول است که فرزند امام مهدی (ع) بوده و در آخرالزمان متولد می شود.

احمدالحسن (ع) صاحب زمان است :
یعنی او وصی و حجتی است که ناطق و حجت به اسم امام مهدی (ع) است و ما امر به اطاعت از ایشان داریم.

معزّی و تسلی دهنده و فرستاده عیسی (ع) و ایلیای نبی (ع) :
این دو نبی به امر امام مهدی (ع) عمل می کنند و احمد (ع) که فرستاده امام مهدی (ع) می باشد ، فرستاده این دو نبی برای دین یهود و مسیحیت نیز هستند.

با احمدالحسن در بین رکن و مقام بیعت می شود :
مسؤول گرفتن بیعت از سمت امام مهدی (ع) ، مهدی اول است.

احمدالحسن (ع) زمین را پر از عدل و داد می کند :
کسی که زمین را پر از عدل می کند ، امام محمد بن الحسن (ع) است و مهدیین (ع) به امر امام مهدی و به تدریج در دولت عدل الهی این عمل را انجام می دهند.

ندای آسمانی و صیحه به اسم احمد المهدی (ع) زده می شود :
صیحه راه شناخت مهدی اول است تا مردم در زمان ظهور مقدس نسبت به امام مهدی (ع) شناخت پیدا کنند ، زیرا راه شناخت امام مهدی (ع) یمانی است.

صاحب امر همان احمد الحسن است : صاحب امر امام مهدی (ع) ، مهدی اول است.

۲۵ حرف علم توسط احمد القائم (ع) نشر داده می شود : به اذن و واسطه ی امام مهدی (ع) نشر این علوم بر عهده ی مهدی اول است ، زیرا امام مهدی (ع) مدینه العلم بوده و وصی ایشان درب این شهر علم.
و …

تمامی این ادعاها با دلایل قطعی از ثقلین ثابت می گردد.

ضمنا سوال زیر هم پاسخی برای شبهه است :

مقامات امیرالمومنین (ع) در روایات ، بسیار زیاد است .
آیا شما قائل به این هستید که مقام علی (ع) از رسول الله (ص) بالاتر است ؟
یا اینکه با این صفات ، شیعیان مقام رسول الله (ص) را فراموش می کنند و از ایشان بی نیاز می گردند ؟!

منصف باشید و تعقل کنید.