احکام

احکام سید احمدالحسن ع

احکام

چگونگی، زمان وشرایط برپایی نماز عیدین (فطر وقربان) چیست ؟؟

اقامه ی نماز عید، هنگام حضور امام معصوم ع با شروطی که برای نماز جمعه وجود دارد واجب میشود که عبارت است از : 🔸حضور امام معصوم یا نماینده ی او، 🔸 حداقل تعداد پنج نفر، 🔸جماعت خواندن، 🔸 دو خطبه، 🔸مسافت بین دو نماز بیشتر از پنج و نیم کیلومتر. 1 نماز عید، واجب است که به جماعت خوانده شود و ترک آن جایز نیست، مگر اینکه عذر داشته باشد، که در این صورت جایز است نماز را فرادا و به نیّت مستحب بخواند. اگر شرایط اقامه ی نماز عید دچار اشکال شد، وجوبش از بین میرود و اقامه ی آن، چه به جماعت و چه فرادا، مستحب میشود. وقت نماز عید، از طلوع خورشید تا هنگام زوال (قبل از اذان ظهر) است و اگر وقت آن گذشت، قضا ندارد چگونگی اقامه ی نماز عید، به این صورت است که: 🔸برای احرام هفت تکبیر بگوید و حمد و سوره ...
بیشتر بخوانید

موارد مصرف زکات فطره

وآن مصرف مال است وجایز است مالک، متولی ومسئول پرداخت (زکات فطره) از مال خویش شود. بهتر است به امام داده شودیا کسی که امام او را تعیین نموده است. به غیر مؤمن داده نمیشود ودر صورت عدم وجود مؤمن به مستضعف داده می شود. به اطفال مؤمنین نیز میتواند بدهد حتی اگر پدرانشان فاسق باشند. به هر فقیر کمتر از یک صاع داده نشود (در صورت تمایل برای پرداخت وتقسیم آن بین چند فقیر) مگر اینکه جماعتی جمع شوند وکفاف آنها را نکند. وجایز است به فردی داده شود تا بی نیاز گردد. ومستحب است اختصاص در پرداخت آن ابتدا به نزدیکان وسپس به همسایگان. شرایع الاسلام جلد دوم ص27 ...
بیشتر بخوانید

زمان جدا نمودن فطریه وپرداخت آن

پرداخت آن با هلال ماه شوال واجب می گردد وجایز نیست دادن آن قبل از هلال ماه شوال وجایز است پرداخت آن بعد از هلال وبهتر است تأخیر آن تا قبل از نماز عید واگر تا وقت نماز بگذرد وقت ،تا زوال است پس فطره را به نیت ادا جدا کرده ومیپردازد واگر انجام ندهد معصیت نموده وباید آن را استخراج وادانماید. واگر پرداخت آن را بعد از جدا کردن به تأخیر بیاندازد با اینکه امکان دادن آن را دارد ضامن (مسئول) است واگر امکان ندارد ضامن نیست. جایز نیست در صورت وجود مستحق وفقیر در شهر خود، آن را به شهر دیگری ببرد ولی در صورت عدم وجود مستحق جایز است وضامن نیست.(ومسئولیتی در بیرون بردن از شهر ندارد ) شرایع_الاسلام_جلد_دوم_ص27 ...
بیشتر بخوانید

ملاک تعیین زکات فطره

محاسبه کردنِ چيزی که غالباً مصرف میشود (یا همان قوت غالب سالیانه )مانند گندم وجو و آرد و نان آنها، و خرما و کشمش وبرنج و شير و کشک. و غير از اينها .. که جنس مورد نظر را به قيمت بازار در آورده وطبق آن مقدار زکات فطره مشخص میشود و افضل در نظر گرفتن قیمت خرما سپس کشمش است، و یا چیزی محاسبه شود که غالباً استفاده میکند. میزان فطره: از هر کدام از خوردنیهای مذکوره (برای هر فردی )یک صاع در نظر گرفته میشود و صاع همان چهار مد است و یک مد همان سه ربع کيلوگرم است پس (صاع) یعنی سه کيلوگرم. شرایع_الاسلام_جلد_دوم_ص27 ...
بیشتر بخوانید

حکم شکستن روزه در شرایط سخت جنگی

آقای من! سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. امروز، یکی از برادران انصار و در خلال برخوردهای با داعشی‌ها در موصل و درنتیجه شدت گرما و شرایط نبرد، نتوانست روزه‌اش را کامل کند و افطار نمود. درباره برادران انصاری که می‌جنگند، حکم آن و حکم روزه در چنین شرایطی چیست؟ جواب و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...دوستم درود خداوند بر شما. مسئله‌ای بجز قضاکردن، بر او نیست. به طورکلی، هر فردی که در شرایط کاری #سخت و دشواری است که روزه برایش دشوار است، اشکالی ندارد که افطار کند و بعداً قضا نماید. ولی بر اوست که روزه را امتحان و آزمایش کند. اگر (بین خود و بین خداوند) فهمید که از کامل‌نمودن روزه ناتوان است، بر اوست که افطار کند و روزه‌اش را بعداً #قضا_نماید. هر انسانی، نسبت به خود و حالش بیناست. همین فرد است که بین خود و بین خدا، توانایی و طاقت خود نسبت ...
بیشتر بخوانید

احکام شرعی در مورد بيمه‌ی عمر و بيمه‌ی درمانی و بيمه‌ی حوادث يا سرقت و هر آن‌چه به بيمه مربوط می‌شود چيست؟

بيمه قراردادی جايز بین سمت و جهتی که معمولاً شرکت بيمه یکی از دو طرف است، و سمت و جَهَتی ديگر که معمولاً شخص يا اشخاصی يا شرکت (بیمه ‌شده) از جانبی ديگر می‌باشد. و در آن شرکت بيمه‌ به (فرد، یا افراد و یا شرکت) بيمه شده تعهد می‌دهد که به او و يا وارثين او مبلغی از مال هنگام وقوع حادثه‌ای اورژانسیِ معین بر چیزی معین در مدتی معین به ازای پرداخت مبلغی معین از طرف فرد بیمه شده، پرداخت نماید. مسائل: بيمه شده به موجب قرارداد بر او است که در مدت معین مبلغ معین شده را پرداخت نماید، و اگر از پرداخت امتناع کرد شرکت بیمه حق دارد فسخ قرارداد نموده و نصف مبلغ را به بیمه شده پس دهد، اگر چه جزئی از مبلغی که قرار است پرداخت کند، پرداخت نموده باشد. اگر بيمه شده در پرداخت تأخير کند، شرکت بيمه در فسخ قرارداد يا ...
بیشتر بخوانید

چگونگی وجایگاه دوسجده سهو در نماز

به جا آوردن دو سجده سهو در مواردی که ذکر شده قبلأ وهمچنین در موارد زیر واجب است. اگر کسی سهوأ در نماز سخن بگوید یا در غیر محل آن نمازش را سلام دهد یا بین رکعت چهار وپنج شک کند . در نماز جماعت اگر امام جماعت عملی را مرتکب شود که سجده سهو را واجب کند واین عمل متوجه مأموم نیز شود مأمومین هم باید سجده سهو را انجام دهند واگر آن عمل فقط مربوط به امام جماعت باشد تنها خود او باید سجده سهو را انجام دهد. چگونگی انجام دوسجده سهو : بعد از سلام نماز به دلیل کم یا زیاد شدن برخی چیزها در نماز به این صورت که ابتدا نیت کرده ومستحب است تکبیر بگوید سپس سجده کرده سر از سجده برداشته دوباره سجده نماید سپس سر از سجده بردارد یک تشهد کوتاه بخواند بعد از آن سلام دهد. گفتن ذکر در سجده واجب نیست ...
بیشتر بخوانید

سه مسأله در شکیات نماز

اول: اگر کسی در نماز دویا سه رکعتی مانند نماز صبح ،آیات،مسافر ؛نماز عیدین اگر واجب شد ونماز مغرب شک کند باید نماز را تکرار کند. دوم: اگر در جزئی از افعال نماز شک کند ودر همان موضع باشد باید آن عمل را دوباره انجام دهد ونماز را کامل کند. واگر به عمل دیگری منتقل شده بود باید نماز را ادامه دهد چه این عمل رکن باشد یا غیر رکن و فرقی ندارد که در دورکعت اول باشد یا دورکعت دوم ‼️تبصره: اگرنیت نماز تحقق یابد وشک کند مثلا برای نماز ظهر نیت کرده یا نماز عصر یا برای نماز واجب یا نماز مستحب باید دوباره نیت کند. سوم: هنگامی که در تعداد رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند اگر شک در رکعت اول باشد اما نداند چند رکعت خوانده است باید نماز را تکرار کند اگر در به جا آوردن دورکعت اول یقین داشته باشد ودرآنچه اضافه برآن انجام ...
بیشتر بخوانید

اگر درواجباتی که رکن نیست خللی وارد شود حکم چیست؟

اگر در واجباتی که رکن نیست خللی وارد شود سه حالت خواهد داشت دسته اول: اشکالی که با وجود آن نماز صحیح است نیازی به تکرار عمل نیست دسته دوم: اشکالی که در حین نماز باید جبران شود اما نیاز به سجده سهو ندارد دسته سوم : اشکالی که در حین نماز باید جبران شود ودو سجده سهو نیز بعد از نماز انجام دهد. حکم اول : فراموش کردن خواندن حمد وسوره ،آهسته وبلند خواندن آن در محلش خواندن حمد یا سوره قبل از رکوع ذکر گفتن در رکوع آرامش هنگام رکوع تا زمانی که یر خود را بالاببرد سر برداشتن از رکوع وآرامش در آن تا قبل از سجود ذکر سجده سجده بر اعضای هفتگانه آرامش در سجده تا قبل از سر برداشتن از سجده وآرامش در آن تازمانی که سر لز سجده بردارد این موارد شامل توضیح دسته اول میشود وموقع ایجاد خلل در آن باید طبق این ...
بیشتر بخوانید

شک واشکال در انجام سجدتین در نماز چگونه است؟

اگر نمازگزار دوسجده در نماز را ترک کند ونداند که از دورکعت مختلف بوده است یااز یک رکعت باید نماز را تکرار کند.چون که فقط اشکال یا فراموشی در دوسجده در یک رکعت باعث بطلان نماز میشود. اگر دوسجده را ترک کند ونداند که از دورکعت مختلف بوده است یا از یک رکعت باید نماز تکرار کند. اگر دوسجده از دورکعت متفاوت باشد ونداند از کدام دورکعت بوده نماز را تکرار نکرده وباید دوسجده راقضا کرده ودوسجده سهو به جا آورد ...
بیشتر بخوانید
Loading...