ایراد شبهه به سید یمانی ع در خصوص بیان تورات به عهد قدیم و انجیل به عهد جدید

تورات و انجیل

ایراد شبهه به سید یمانی ع در خصوص بیان تورات به عهد قدیم و انجیل به عهد جدید

باز هم شبهه ای سست تر از تار عنکبوت که از سوی سربازان ابلیس مطرح شده است. اما این بار نیز همچون دفعات گذشته بر فضاحت خویش افزودند و عجز خویش را در برابر علم الهی یمانی آل محمد (ع) ثابت کردند.

شبهه : چرا سید احمد الحسن (ع) در کتاب «وصی و فرستاده امام مهدی (ع) در تورات و انجیل و قران» می گوید : انجیل (یا عهد جدید) و تورات و انجیل (عهد قدیم و عهد جدید) ؟!

به خیال خود توانسته اند با طرح این شبهه به علم الهی ایشان اشکالی وارد کنند !!! زهی خیال باطل .

✍ پاسخ شبهه :

ما نیز منکر معنای خاص «تورات و انجیل» نیستیم و به خوبی از این تقسیم بندی آگاهیم ، اما این را نیز می دانیم که در معنای عام «تورات» به کل عهد قدیم و «انجیل» به کل عهد جدید اطلاق می شود .

به عنوان مثال در بیان عیسی (ع) می بینیم که :

یوحنا ۱۰ : ۳۷ – ۳۲
عیسی بدیشان جواب داد : «از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم. به سبب کدام یک از آنها مرا سنگسار می‌کنید؟»
یهودیان در جواب گفتند : «به سبب عمل نیک ، تو را سنگسار نمی‌کنیم ، بلکه به سبب کفر ، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌خوانی.»
عیسی در جواب ایشان گفت : «آیا در تورات شما نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان هستید ؟
پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد ، خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد، آیا کسی را که پدر تقدیس کرده ، به جهان فرستاد ، بدو می‌گویید کفر می‌گویی ، از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم ؟
اگر اعمال پدر خود را بجا نمی‌آورم ، به من ایمان میاورید.

عیسی مسیح (ع) به این آیه در مزامیر اشاره می کند :

مزامیر ۸۲
۶ من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی.

مشاهده می کنید که با اینکه مزامیر در معنای خاص جزء تورات (پیدایش ، خروج ، لاویان ، اعداد ، تثنیه) نمی باشد اما عیسی (ع) هنگامی که از این آیه سخن می گوید ، بجای آنکه بگوید مزامیر ؛ میفرماید تورات . آیا با این شبهه ای که مطرح کرده اید ، عیسی (ع) را نیز کذاب (نعوذ بالله) می دانید ؟

یا امام رضا (ع) در احتجاج به راس الجالوت می فرمایند :

اشعیاء نبی (ع) در تورات در خصوص آنچه تو و یارانت می گویید ، گفت :
دو سواره دیدم که زمین را برای آنها نورانی کرد ، پس الاغ سوار و شتر سوار کیست ؟
راس الجالوت گفت : آن دو را نمی شناسم ، پس مرا از آن دو با خبر ساز. امام (ع) فرمود : اما الاغ سوار عیسی بن مریم (ع) بود و اما شتر سوار محمد (ص) است . آیا این مطلب از تورات را انکار می کنی ؟!
[التّوحيد ، الشيخ الصدوق ، جلد ۱ ، ص ۴۲۷]

همانطور که مشاهده می کنید با اینکه این قسم از بشارت اشعیا در معنای خاصش جزء تورات نمی باشد ، اما امام رضا (ع) نیز تورات را در لفظ عام آن استفاده کرده اند و بجای آنکه بگویند در کتاب «اشعیا» ، «تورات» را به عنوان منبع آن آیه معرفی کرده اند و هم اکنون نیز در کتاب اشعیا باب ٢١ آیه ٧ این اشاره کماکان با اندکی تغییر وجود دارد .

آیا امام رضا (ع) نیز در نظر شما کذاب (نعوذبالله) است ؟

یا در زیارت مادر بزرگوار امام مهدی (ع) وارد شده است که : السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل (سلام بر تو ای کسی که در انجیل توصیف شده ای)
[المزار لمحمد بن المشهدی : ص ۶۶۰]

در صورتی که به حضرت نرجس خاتون (س) در «مکاشفه یوحنا» اشاره شده است و نه در انجیل به معنای خاص ؛ اما می بینیم که در این دعا نیز از لفظ عام انجیل استفاده شده است.

به راستی که سید احمد الحسن (ع) با شما چه کرده است که اینچنین عقل هایتان را از دست داده اید و شبهاتی را مطرح می کنید که با بیان آن ها خود را بی آبروتر از گذشته می کنید .

محض اطلاع : تورات موسی (ع) شامل ۵ سفر (sefr) می باشد و سِفر در عبری به معنی کتاب می باشد . وقتی حتی نمی‌دانید سفر یعنی چه ، و آن را صفر می نویسید ؛ آن وقت با چه جراتی در رد و تکذیب حجت خدا قلم میفرسایید .

الحمدلله که فضاحت و بی سوادیتان از کلمه به کلمه نوشته هایتان پیداست و اینچنین خداوند دشمنان فرستادگان خود را رسوا می کند.