ایشان هم اکنون کجا هستند و چگونه می‌توان با ایشان ارتباط برقرار نمود؟

ایشان هم اکنون کجا هستند و چگونه می‌توان با ایشان ارتباط برقرار نمود؟

ایشان از عاشورای سال ۲۰۰۸ که با فتوای قتل برخی از مراجع نجف، دولت عراق به حسینیه‌ها و دفاتر انصار امام مهدی ع حمله و بسیاری را کشته و بسیاری را به زندان انداخته بودند، طبق فرمان الهی مخفی و در غیبت به سر برده و از طریق انصار خاص ایشان و وب سایتهای انصار امام مهدی‌ع با انصار و بقیه مردم در ارتباط هستند تا خداوند اذن قیام ایشان را بدهد.

ایشان صدها پرسش را از همین طریق از عموم مردم در سراسر جهان دریافت و پاسخ آنها را در اختیار عموم قرار می‌دهند. تا کنون در این زمینه کتابهای جواب‌های روشنگرانه از راه امواج( شش جلد) و متشابهات (چهار جلد) در تفسیر متشابهات قران کریم منتشر شده است.