جنایات حكومت عراق علیه انصار امام مهدی (ع)

جنایات صدام علیه انصار در عراق

جنایات حكومت عراق علیه انصار امام مهدی (ع)

چگونه دولت مالکی با حمايت و اشاره مراجع نجف و همكاری كامل اشغالگران آمريكایی، جمع زيادی از انصار را شهید و بقيه را دستگیر و زندانی كرد؟

از سال ۹۹ ميلادی شخصی جوان به نام سيد احمد الحسن(ع) به امر امام مهدی (ع) وارد حوزه علميه نجف شد، پس از ورود به حوزه متوجه اشكالات بسيار حوزه در تدريس علوم دینی شد و بنابراين تصميم گرفت نقاط ضعف حوزه را ابتدا اصلاح نمايد، كه در تاریخچه دعوت مبارك مشروح اشكالات و روش ايشان ذكر شده است، و…

مطابق روايات يماني، زمينه ساز و مقدمات ظهور منجي بشريت را آماده مي‌كند، همان منجی كه تمام اديان اسمانی به آمدنش ايمان دارند و روشن است كه اين كار (مقدمه سازي) بايد با تصحيح انحرافات وارد شده در دين اسلام و ديگر اديان آسماني شروع ‌شود. چرا كه قبل از قيام يماني، او مردم را به سوي حق و راه مستقيم دعوت مي كند تا عذري براي افراد عنگام عذاب الهي كه قبل از قيام ايشان محقق خواهد شد باقي نماند، لذا او همه را دعوت مي‌كند تا تمام امور دنيوي نيز از اقتصادي تا سياسي و اجتماعي به مجراي الهي آن برگردانده شود كه اين كار با تمسك به كتابهاي آسماني و دعوت انبياء و اوصياء انجام مي‌شود.

و همينطور اجتماعات انساني را به بازگشت به اخلاق الهي دعوت مي‌كند كه بدين شكل انسانها آماده ظهور منجي بشريت و برپائي دولت عدل الهي شوند.

و از امور مهم اين تفكر، تقدس زدائي از رجال ديني است چرا كه آنها انسان‌هاي جائز الخطا و غير معصوم هستند و احتمال اشتباه از آنها مي‌رود، چنانكه در عمل هم در امور زيادي اين اشتباه و انحراف كاملا مشهود است: از عقايد ديني گرفته تا مسائل اخلاقي.

يماني همگان را يه ياري حق و دعوت به تمسك به دين همانگونه كه خدا و رسولش ص امر فرموده‌اند، دعوت مي‌كند. چنانچه كه سيد احمد الحسن(ع) در خطابات و بيانات مختلف خويش به آن و بازگشت به شريعت پاك محمدي (ص) اشاره كرده‌اند، از آن جمله:

– سرزنش دعوت علما به انتخابات و حمايت از آن در حاليكه آنان با معرفي خود به عنوان نائب عام امام مهدي ع، بايد به انتخاب و حاكميت الهي دعوت كنند نه انتخاب و گزينش مردم كه بدين وسيله انتخاب و حاكميت الهي را نقض كرده‌اند، همان حاكميتي كه همواره اهل بيت ع به آن دعوت كرده‌اند يعني پذيرش حاكميت معصومين و در اين زمان امام مهدي ع٫
رسول الله (ص) فرمود : واي واي بر امتم از شوراي بزرگ و شوراي كوچك . از ايشان درباره آن سؤال شد . پيامبر (ص) فرمود : اما شوراي بزرگ در شهر خودم بعد از وفاتم براي غصب خلافت برادرم و غصب حق دخترم منعقد مي‌‌شود . و اما شوراي كوچك در غيبت كبري در زوراء (بغداد) براي تغيير سنتم و تبديل و عوض كردن احكامم منعقد مي‌گردد. مائتان وخمسون علامة ص ۱۳۰

– سرزنش علما به التزام به قانون اساسي بجاي اصل قرار دادن كتاب خدا و روايات اهل بيت ع به دليل تعارض فراوان آن از حدود الهي.

– محكوميت صلح و سازش با اشغالگران و عدم صدور فرمان جهاد با آنان بر خلاف رويه مراجع گذشته مانند ميرزاي شيرازي در سال ۱۹۱۹ ميلادي در صدور فتواي وجوب جهاد با اشغالگران انگليسي و تحريم انتخابات. آيا دين خدا تغيير كرده يا نظر مرجعيت تغيير كرده؟ دليل همكاري علماي شيعه با اشغالگران آمريكائي و حمايت از قوانين صادر شده از سوي آنها چيست؟

– عدم استحقاق دريافت خمس و مصرف آن در موارد دلخواه خود از جمله در ايجاد زندگي مرفه براي اطرافيان فقهاء در حاليكه ايتام، فقراء و خانواده‌هاي بي سرپرست كه بخشي از سهم امام به آنها تعلق دارد، در سخت ترين مشكلات و شرايط زندگي كرده و در رنج هستند.

– بدعت بودن تقليد به شكل كنوني از افراد غير معصوم در حاليكه يماني ع مردم را دعوت به تفقه در دين و بازگشت به قران و احاديث اهل بيت ع مي‌نمايد.

– باطل بودن فتواي بر اساس عقل بدون داشتن مصدر روائي يا قراني همانگونه كه از روايات متواتر اهل بيت ع صادر شده است.

– حرام بودن استفاده از القابي كه مخصوص اهل بيت ع بوده مانند آيت الله العظمي كه علماي سابق شيعه هرگز از آنها استفاده نمي‌كردند.

و …

بهانه كشتار و حركت نظامي عليه انصار امام مهدي ع توسط علماي بي عمل و پيروان آنها چه بود؟

در سال ۲۰۰۳ صدام سقوط كرد و پس از نا آرامي‌هاي داخلي در سال ۲۰۰۶ انتخابات عراق زير نظر مستقيم مقامات آمريكا انجام شد كه هيچكدام از انصار و پيروان احمدالحسن در آن شركت نكردند چرا كه آن را انتخابات طاغوت مي‌دانستند…

پس از شروع علني دعوت مبارك در سال ۲۰۰۲ ميلادي و برگزاري مناظرات متعدد ميان انصار امام مهدي ع كه عموما از طلاب ايمان آورنده حوزه‌هاي علميه عراق بودند، شروع گرديد و در ميانه مناظرات همگان رسوائي و افتضاح علمي مراجع و علما و بزرگان را در شكست علمي و انكار بي دليل ادله روشن و بينات يماني ع مي‌ديدند، و آنها مي‌ديدند چطور گروههاي مختلف مردم به اين دعوت ايمان آورده و حسينه‌ها و مدارس علميه انصار در شهرهاي مختلف عراق گسترش مي‌يابد، تصميم گرفتند حركتي بسيار زشت را براي سركوبي انصار و خاموش كردن چراغ هدايت انجام دهند.

در سال ۱۴۲۷ قمري يا ۲۰۰۷ ميلادي، مجلس عالي نمايندگان عراق مركب از نمايندگان دولت جديد و مراجع، جلسه‌ي مهمي در رابطه با جريان احمدالحسن يماني برگزار كردند و نتيجه‌ي آن اين كه همه بر مقابله با موج شديد حركت يماني و حتي برخورد نظامي در صورت نياز تاكيد كردند.
براي اين منظور ناگزير شدند ابتدا دست به جعل و تحريف واقعيات بزنند و با يك برنامه مدون و حساب شده، ابتدا حقايق را مشوش و سپس بعد از زمينه سازي افكار عمومي با موج جديد مقابله نمايند و پس از انتساب جعلي عقايد انصار امام مهدي ع به اين گروه جعلي، زمينه را براي تكفير و نهايتا برخورد نظامي آماده نمايند كه در سال ۲۰۰۷ ابتدا دفاتر انصار پلمپ و برخي دستگير مي‌شوند و وقتي عدم توفيق آنها در توقف انتشار دعوت را مي‌بينند تصميم مي‌گيرند در عاشوراي سال ۲۰۰۸ به دفاتر انصار حمله نظامي نموده و صدها نفر را به شهادت رسانده و بقيه را دستگير و زنداني نمايند.

لذا ابتدا گروه مشكوك و منحرفي به اسم «جند السماء» فعاليتي را در عراق آغاز نمود، اين گروه كتابي را با عنوان «قاضي السماء» در ۲۶۰ صفحه به قلم فردي مجهول منتشر كردند كه در آن بخشي از عقايد شيعه انكار شده بود و ادعا كرده بود او مستقيما فرزند امام علي (ع) است و اساس امامت شيعه پس از امام حسين(ع) را انكار و حتي امام مهدي(ع) و سفراي چهارگانه را نيز انكار نموده بود، در حاليكه يماني(ع)، وجود همه اهل بيت(ع) را تصديق و خود را فرستاده و وصي امام مهدي(ع) دانسته كه مطابق فرمان ايشان، در حال آماده سازي مقدمات ظهور امام مهدي(ع) مي‌باشد و انتساب اين تهمتها، بر اساس كتابها و مقالات ايشان، كاملا محال بود.

نويسنده كتاب مزبور (ضياء الدين الكرعاوي)، خود را مهدي منتظر معرفي كرده بود كه در اين رابطه در تاريخ ۱۶ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادي شبكه العربيه اخباري را در اين رابطه منتشر كرد.

http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/19/30879.html

با هماهنگي مسئولين عراقي، در همين شبكه با شيخ كوراني مصاحبه‌اي انجام شد كه وي ادعا كرد كه مولف اين كتاب سيد احمد الحسن ع مي‌باشد و وي سيد احمد الحسن را ملاقات كرده است در صورتيكه نه نويسنده كتاب سيد احمد الحسن ع بود و نه ايشان هرگز سيد احمد الحسن ع را ملاقات كرده بود. چنانچه بعدا شيخ علي كوراني خود اعتراف كرد كه نويسنده كتاب شخصي بود به اسم ضياء الكرعاوي و اين ماجرا را تعدادي از نشريات و مجلات آن زمان منتشر كردند از جمله اعتراف خود شيخ علي كوراني.

بعد از چند روز، در سال ۱۴۲۷ ه.ق ، سپاه مراجع نجف و جيش مقتدي صدر به همراه گروهي نقاب‌دار، به حسينه‌ها و دفاتر انصار احمدالحسن حمله برده و عده زيادي از انصار را دستگير و بازداشت كرده و به پلمپ، تخريب و آتش زدن حسينيه‌ها و دفاتر انصار يماني مبادرت نمودند . اين تخريبها و دستگيري‌هاي گسترده در حالي بود كه در آن زمان به رسانه‌ها اجازه تهيه هيچ گزارشي از اين اتفاقات تخريبي داده نمي‌شد… بعد از اين اقدامات، حادثه زركاء پيش آمد كه عده‌اي بي‌گناه توسط سپاه مراجع و جيش المهدي وابسته به مقتدي صدر با حمايت ارتش عراق و آمريكا، در منطقه‌اي در نزديكي كوفه را به زعم جمع شدن انصار در آنجا و گزارشهاي مشكوك از حضور يماني ع در بين آنها، از زمين و هوا مورد حمله نظامي شديد قرار دادند كه حتي شناسائي كشته شدگان به خاطر شدت حملات نظامي، ممكن نبود. پس از آن مشخص شد بر اساس اطلاعات غلط، سپاه مراجع و جيش المهدي به اين منطقه حمله كرده‌اند، و انصار در آن زمان در زندان بودند، پليس عراق براي رهائي از اين رسوائي بزرگ، گرچه ابتدا سعي كرده بود كه اين حادثه را به انصار مرتبط كند، اما پس از مدت بسيار كوتاهي همانگونه شرح آن آمده، حقيقت روشن شد و حكومت به عدم ارتباط انصار با اين موضوع اعتراف نمود.

در ماجراي جندالسماء، انصار كجا بودند؟

قابل توجه آنكه كه در حين پخش و توزيع كتاب قاضي السماء، دفتر انصار يماني ع در نجف كه مقابل دفتر آقاي سيستاني بود، در سال۲۰۰۷ يا ۱۴۲۶ هجري قمري مورد تهاجم قرار گرفته و سپس پلمپ و اعضاي آن نيز زنداني شده بودند.

اشتباهي كه منجر به حمله نظامي و كشتار زركاء شد

پس از شكست در مناظرات علمي ميان انصار و مخالفت آنان با انتخابات و افشاي بدعت‌هاي مراجع نجف، و شكل گيري پايه‌هاي حكومت جديد، وقتي آنها به بهانه انتشار كتاب قاضي السماء و انتساب دروغ آن به سيد احمد الحسن(ع) و تهمت ارتباط با جند السماء، و متعاقب آن دستگيري انصار و پلمپ دفاتر انصار، جيش مراجع و مقتدي صدر با فضاسازي رسانه‌اي، نيروهاي امنيتي را به اين نتيجه رساندند كه به زودي انصار امام مهدي(ع) حركتي نظامي عليه مراجع انجام خواهند داد، لذا از آنجا كه مي‌ترسيدند انصار امام مهدي ع عكس العمل تندي نشان دهند و برخي معتقد بودند كه در عكس العمل اين ستمها، انصار دست به شورش خواهند زد و از آنجا كه در دستگيري سيد احمد الحسن ع در نجف ناموفق بودند، مسئولين احزاب ديني و مرتبط با مراجع كه طبيعتا در پليس و ارتش نيز نفوذ بسيار داشتند (به طوري كه ارتش و پليس تابع اينها بودند)، اين نيروها را براي دستگيري سيد احمد الحسن ع بسيج كردند و در اين بين با استناد به يك گزارش مشكوك و غلط در خصوص يك قيام مسلحانه به اين نتيجه رسيدند كه يك مجموعه‌اي از مردم كه بعد مشخص شد كه از عشاير حواتم بودند، حول شخصيتي ناشناخته براي قيام مسلحانه جمع شده‌اند كه با توجه به تهمت شيخ كوراني مبني بر معرفي سيد احمد الحسن(ع) به عنوان نويسنده كتاب قاضي السماء، در درجه اول آنها گمان كردند كه آن شخص احمد الحسن(ع) است، نتيجه آنكه نيروهاي احزاب ديني مثل جيش المهدي و حزب الدعوه مقرر كردند كه مجموعه اين افراد را به همراه رهبرشان كه به زعم آنها سيد احمد الحسن ع است، قتل عام كنند بطوريكه حتي يك نفر از آنها باقي نماند كه بتواند اين حادثه را گزارش كند. هشت روز پس از اين تصميم‌گيري، تصميم گرفتند كه در شهر زركاء كه از شهرهاي نزديك نجف است، به تهاجم نظامي نسبت به اين گروه اقدام كنند با اين گمان كه احمد الحسن (ع) در بين اين گروه است و براي همين عجله داشتند كه كار او را تمام كنند و بعد از جلب موافقت نيروهاي وزارت دفاع و نيروهاي آمريكائي، تهاجم به اين گروه را شروع كردند و بر مبناي مدرك ذيل كه مسئول اطلاع رساني استان نجف اعلام كرده با اين گمان غلط كه اين افراد انصار امام مهدي ع هستند، همه را قتل عام كردند.

با توجه مدارك ذيل مشخص مي‌شود كه مردم عراق در چه وضعيت فاجعه آميزي زندگي مي‌كنند كه به اشتباه چه تصميمات اسفناكي گرفته مي‌شود، تناقضات گفتاري در مدرك ذيل غير قابل كتمان است:

اظهارات بسيار متناقض مسئولين در اين رابطه كه نشان دهنده بي اطلاعي آنان از اصل قضيه مي‌باشد:

سخنگوي دولت عراق به اسم علي دباغ صريحا گفت كه نام رهبري اين گروه متمرد جند السماء، سامر ضياء الدين ملقب به ابوقمر است كه به سمت بصره فرار كرده و اسمش را به احمد ابوالحسن تغيير داده است. شروان الوائلي وزير امنيت داخلي اعلام كرد كه نام رهبر اين جماعت شيعه تاكنون مشخص نشده است.

نائب استاندار نجف عبدالحسين عيطان اعلام كرد نام اصلي رهبر اين جماعت، ضياء كاظم عبد الزهره از اهالي حله و از اعضاي حزب بعث سابق بوده است و همين شخص پس از يك ساعت اعلام كرد كه رهبرشان فردي لبناني بوده نه عراقي.

بعضي از مصادر دولتي به شبكه تلويزيوني النهرين اعلام كردند كه افراد اين جماعت كشته شده، از شيعه و سني بودند كه از محمود الصرخي پيروي مي‌كردند.

منبع ثالثي در همان شبكه اعلام كرد كه متمردين و كشته شدگان از اعضاي القاعده بودند.

وزير امنيت ملي هم گفت كه رهبر اين جماعت كشته شده احمد الحسن بوده و نام حقيقي‌اش احمد اسماعيل گاطع بوده كه از توابع ديوانيه بوده كه خودش نيز كشته شده است.

خبرگزاري رسمي عراق هم اعلام كرد كه خبر قبلي مبني بر رهبري شورش به نام احمد الحسن صرخي اشتباه بوده و اسم حقيقي او احمد اسماعيل گاطع يا همان احمد الحسن اليماني بوده است.

وزير كشور هم در روز يكشنبه ۲۸٫۱ اعلام كرد كه شهر مقدس نجف مورد تهاجم القاعده قرار گرفته است.

موفق الربيعي مشاور امنيت داخلي هم اعلام كرد مهاجمين و شورشيان، شيعه نبودند بلكه از سعودي و مصر و افغان بودند كه قصد ترور مراجع را داشتند .

و اينك نتيجه دردناك اين حادثه:

در تاريخ ۳۱٫۱٫۲۰۰۷ يعني ۱۱ روز پس از حادثه در ميزگردي كه در برنامه پانوراما بوسيله خانم منتهاء الرماحي در شبكه العربيه ترتيب داده شد، شركت كنندگان عبارت بودند از علي الدباغ سخنگوي رسمي حكومت عراق، عباس الموسوي تحليلگر سياسي، وليد الزبيدي تحليلگر سياسي، جوديس كيبر از مركز روابط خارجي، ماشاء الله شمس الواعظين از مركز شرق الاوسط براي بررسي هاي استراتژيك، در ضمن اين ميزگرد هنوز تشخيص نداده بود كه كشته شدگان در اين حمله به شدت افراطي و وحشيانه چه كساني بودند، اما روشن شد كه اين كشته شدگان هيچ رابطه‌اي با يماني كه مرتب نامش را اعلام مي‌كردند نداشته‌اند.

تعدادي از كشته شدگان در اثر شدت تهاجم، قابل شناسائي نبودند چون بدون هيچ اخطار قبلي و غافلگيرانه مورد تهاجم قرار گرفته بودند و حتي فرصت تسليم شدن نيز به آنها داده نشده بود در صورتيكه آنها به اشتباه كشته شده بودند و انصار يماني اشتباه گرفته شده بودند و بعد از اين حادثه وحشتناك به هيچ احدي از مقامات رسمي تا خبرنگاران مطبوعات اجازه ملاقات با بازماندگان فاجعه داده نشد! و مجموع مطالب فوق و آدرس ذيل براي جويندگان حقيقت قابل بررسي مي‌باشد.

گوشه‌اي از تصريحات ميهمانان اين ميزگرد به شرح ذيل مي‌باشد:

سوال: جند السماء چه كساني بودند و چگونه توانستند در اين فضاي امنيتي شديد به اين منطقه نفوذ كنند؟

پاسخ رمزي المصري: اين حمله نظامي خونين به سازماني به نام جند السماء انجام گرفت كه به مزارع زرقاء در سه كيلومتري شمال كوفه كه اين گروه از اتباع شخصي به نام احمد الحسن است كه مدعي است يكي از رهبران در ارتباط با امام مهدي ع است كه دفترش در نجف بود كه يك ماه پيش بسته شد و در رابطه با علت حمله به اين گروه منابع امنيتي عراق مي‌گويند اينها برنامه ريز كرده بودند كه به صحن حرم نجف اشرف حمله كنند و هدفشان مراجع شيعه بود و از استاندار نجف عبدالحسين عبطان نقل شده كه اين گروه مسلح در ارتباط با سازمان القاعده بودند! و اين گروه تجارب طولاني در كشتار داشتند و امكانات نظامي زيادي هم در اختيار داشتند. و هدف حكومت از اين حمله، راضي نگه داشتن آمريكائيها از يك سو و كسب رضايت مراجع از ديگر سو بوده است كه گروه جيش المهدي وابسته به مقتدي صدر در اين تهاجم دست داشتند.

مجري برنامه اعلام مي‌كند كه هم اكنون با علي دباغ سخنگوي رسمي دولت عراق و عباس الموسوي از بيروت و وليد الزبيدي از دمشق در ارتباط هستيم از علي دباغ سوال مي‌شود كه چرا در يك روز رهبري اين گروه به چندين اسم ناميده شد؟ از احمد الحسني به سامر ابوقمر سپس به كاظم عبدالزهره كه گفته شد فردي بعثي بوده تغيير يافت

پاسخ علي دباغ : اولا اين اسمها صحيح نيستند و شخصي به نام احمد ابوالحسن وجود ندارد بلكه اسم اين شخص سامر و لقبش ضياء الدين و ابوقمر بوده و اين شخص هيچ رابطه‌اي با احمد يا ابوالحسن ندارد.

مجري سوال مي‌كند و يماني چطور؟

پاسخ علي دباغ: نه يماني هم نبود و ربطي به يماني هم ندارد، يماني گروه ديگري است.( كه متاسفانه علي دباغ خيلي دير به اين نتيجه رسيد و اشتباهش را تصحيح كرد، اشتباهي كه بهاي آن جان صدها نفر بي‌گناه بود) بعد علي دباغ چنين مي‌گويد كه علاقمندم كه اين را هم اضافه كنم كه اين تهمت به دليل وجود اختلاف در ميان شيعيان طرح شده و صحت ندارد( كه دباغ اعتراف مي‌كند كه ريشه تهمتها به اختلاف مراجع با احمد الحسن ع باز مي‌گردد)

سوال مجري از علي دباغ: از عدد كشته شدگان كه گفته مي‌شود كه از ۲۵۰ تا ۴۰۰ نفر كشته شده‌اند و تعداد مجموعه آنها هزار نفر بوده است. نظر شما چيست؟

پاسخ علي دباغ: تاكنون هيچ عددي رسمي اعلام نشده و آنچه مسلم است ۱۵۰ نفر كشته شده‌اند كه اين رقم تا ۲۰۰ نفر هم ذكر مي‌شود(سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چرا وقتي حكومت حتي از تعداد اين گروه اطلاعي ندارد و حتي رهبر انها را هم نمي‌شناسد با چه حقي و با چه تحقيقاتي دست به اين كشتار وحشتناك زده كه به اعتراف خودشان افراد غير نظامي هم در انجا حضور داشتند، تهاجمي كه در آن از هواپيما نيز استفاده شده ، اين در حالي است كه اتباع احمد الحسن خيلي دورتر از اين منطقه بودند و بيشترشان هم دستگير شده و در آن زمان در زندانها بودند و وقتي كه حكومت هيچ توجيهي براي قتل عام قريه زركه پيدا نكرد و دستگير شدگان از اتباع احمد الحسن بي‌گناه شناخته شدند و آزاد شدند البته بعد از تخريب مراكزشان و خسارات سنگين مادي بدون هيچ گناهي )

اذعان شبكه ماهواره‌اي الديار به عدم ارتباط جند السماء با انصار و مصاحبه با آقاي سيد حسن حمامي

نهايتا در سال ۲۰۱۲ شبكه ماهواره‌اي الديار پس از روشن شدن موضوع براي همه به سيد حسن حمامي، از مديران هفته‌نامه صراط مستقيم، مصاحبه‌اي پنجاه دقيقه‌اي پخش مي‌نمايد و خود شبكه به قبول رسمي اين اشتباه از سوي دولت اذعان مي‌نمايد.

حوادث سال ۲۰۰۸ و آنچه در جنوب عراق اتفاق افتاد

جنایات صدام علیه انصار در عراق

پس از رسوايي زركاء، كار به اينجا ختم نشد و به زودي در رسانه‌ها اعلام گشت كه مراجع، به دليل انحراف و ارتداد، فتواي قتل احمدالحسن ع را داده‌اند ولي هيچ اسمي از مرجعي برده نشد. كاملا مشخص بود كه اين يك زد و بند سياسي بين دولتمردان عراق و مراجع است كه هدفي جز از بين بردن موج جريان احمدالحسن يماني و انصارش ندارند. بنابراين در محرم سال ۱۴۲۸حمله‌اي گسترده به انصار با برنامه‌ي قبلي صورت گرفت. پس بار دوم در سال ۱۴۲۸ قمري در تهاجمي ديگر تعدادي ديگر از انصار امام مهدي ع را به زندان بردند كه يكي از آنها سيد حسن حمامي فرزند مرجع ديني محمد علي حمامي و امام جماعت حرم اميرالمومنين(ع) بود و يكي از مساجد انصار را در شهر نجف ويران كردند و مدرسه ديني انصار را به آتش كشيدند و همين سناريو در تاريخ ۱٫۲٫۲۰۰۸ در بصره تكرار شد و مورد اعتراض مردم قرار گرفت كه حتي در اين اعتراضات هم عده زيادي دستگير و زنداني شدند.

جنایات صدام علیه انصار در عراق

عده‌ي بسيار زيادي دستگير و بيش از دويست تن از انصار به شهادت رسيدند. ابتدا اعلام گشت كه احمدالحسن به همراه تعداد زيادي از يارانش كشته شده‌اند. رسانه‌هاي عراق و در راس آنها خبرگزاري العراقيه اعلام داشت:
«نيروهاي پليس از يك توطئه پرده برداشته و جلوي يك كودتاي نافرجام را گرفته‌اند. احمد اسماعيل كاطع ، كه طراحي نقشه قتل مراجع بود و هدفش از بين بردن مراجع و بمب گزاري و تخريب در نجف و كربلا بوده كشته و تعداد زيادي از پيروانش نيز دستگير يا كشته شده‌اند.»

جنایات صدام علیه انصار در عراق

از اظهارات متناقض مقامات رسمي و وكيل آقاي سيستاني، مشخص مي‌شود كه از كم و كيف و افكار و عقايد گروه مورد تهاجم هيچ اطلاعي ندارند و معلوم نيست با چه دليلي و به چه شكلي فتوا به انحراف و ارتداد آنها داده شده و سپس به قتل و جرح آنها اقدام نموده‌اند.

به چه دليل احمد الحسن اليماني و اتباع او را منحرف و خارج از اسلام اعلام مي‌كنند؟ در حاليكه تعداد بسياري از آنها از فارغ التحصيلان حوزه نجف بوده و تعدادي ديگر از طلاب حوزه نجف مي‌باشند و تعداد كثيري از آنها از مهندسين و پزشكان و اساتيد دانشگاه مي‌باشند و بقيه هم از مردم معمولي شيعه عراق مي‌باشند. تنها جرم انها اين است كه به اين نتيجه رسيده‌اند كه دين حقيقي خود را از ثقلين يعني كتاب خدا و احاديث اهل بيت ع گرفته‌اند. بلكه تنها جرم اينها اين است كه از مراجع نجف تقليد نمي‌كنند!

جنایات صدام علیه انصار در عراق

علي دباغ سخنگوي دولت اين بار ادعا مي‌كند كه ما با افكار جنگ نداريم، سوال اينجاست كه پس چرا انصار يماني به زندانها رفتند؟ و عليرغم اعتراف خودشان كه بين جند السماء هيچ ارتباطي وجود ندارد، مجددا تهاجم را به انصار يماني شروع مي‌كنند.

به انصار يماني تهمت مي‌زنند كه نيت دارند كه به مراجع حمله كنند! سوال اين جاست كه نيت را چگونه كشف كرده‌اند و از چه زماني كسي را مي‌توان به دليل داشتن يك نيت دستگير و زنداني كرد؟؟

اين در حالي است كه در طول اين ساليان انصار يماني حتي يك سنگ به سوي هيچ كسي پرتاب نكرده‌اند و اين در حالي است كه حتي شيطان پرستان به بهانه آزادي عقايد در عراق آزادانه زندگي و تبليغ مي‌كنند!

جنایات صدام علیه انصار در عراق

اين درحالي است كه تعداد زيادي از افراد حكومت، احمد الحسن را شخصا مي‌شناسند و مي‌دانند كه انصار يماني هيچ چيزي براي مخفي كردن ندارند و مساجد و كتابخانه‌هايشان به روي همه مردم در بصره و ناصريه و كوت و نجف و بقيه شهرهاي عراق باز است و در سالهاي گذشته كتابها و مجلات ديني زيادي منتشر كرده‌اند كه مردم را با احاديث و فرهنگ اهل بيت ع آشنا كرده‌اند و بارها هم به صورت مسالمت آميز تظاهرات كرده و به اين فشارها اعتراض كرده‌اند. بيشتر اين فشارها و زندانها با تحريك و اشاره مراجع ديني انجام مي‌گيرد و به قصد پايان دادن به افكار مهدويت كه نزد انصار يماني وجود دارد، صورت مي‌گيرد.

تاكنون تعداد زيادي از انصار يماني كه دستگير شده بودند بعد از مدتهاي طولاني زندان، با اثبات بي گناهي خود و عدم ارتباط با جند السماء از زندانها آزاد شدند. در مدارك ذيل استاندار نجف و بصره و ناصريه تصريح مي‌كنند كه بطور گسترده‌اي طرفداران يماني را دستگير و زنداني كرده‌اند

جنایات صدام علیه انصار در عراق

انصار امام مهدي ع هم طي بيانيه‌اي اين دستگيريها را محكوم كرده‌اند

و وقتي بستگان زندانيان مراجعه كردند، از مسئولين چنين جواب شنيدند كه ما اطلاعي از علت دستگيري آنها نداريم بلكه به توصيه عبدالعزيز حكيم و مراجع و دستور از بغداد، آنها را دستگير كرده‌ايم.

مساله اسفبار ديگر آنست كه وسايل ارتباطات جمعي هميشه يكطرفه به قاضي رفته و هيچ وقت از طرف ديگر كه انصار يماني باشد، سوالي نمي‌شود و بارها انصار يماني را با اسلحه سنگين به كمك نيروهاي اشغالگر مورد تهاجم قرار دادند و مراكزشان را منهدم كرده و وسايلشان را از كامپيوتر و ويديو و امثال آن را به آتش كشيده‌اند…