حد وجوب حجاب در اسلام چیست؟

حد وجوب حجاب در اسلام چیست؟

خداي متعال فرمود :

به زنان مومن بگو چشمانشان را فروبندند و پاكدامن باشند و زينت خود را ، جز آنچه ظاهر است، بپوشانند و سر خود را با پوشش بپوشانند و زينتشان را آشكار نكنند مگر بر شوهر و پدر و پدر شوهر يا فرزندان يا فرزندان شوهر يا برادران يا فرزندان برادران يا زنانشان يا آن كه بر آن مسلطند (غلام) يا مردان بدون قدرت كشش به زنان ، يا بچه هايي كه چيزي از اسرار زنان نمي‌دانند و آن گونه راه نروند كه زينتهاي پنهانشان آشكار گردد و به سوي خدا توبه كنيد، باشد رستگار شويد.
نور 31

و بر زن مجاز است كه در برابر مردان بيگانه، فقط صورت و دو كف دست و دو قسمت روي پا (قدمين ) را نشان دهد.

و در برابر محارم مجاز است كه گردن و بالاي آن و از دستان قسمتي را كه در وضو مي‌تواند برهنه كند، نشان دهد و آن نصف ساق و زير آن است

و در برابر همسر مجاز است كه همه بدن را نمايش دهد .

و زينتي كه براي زنان واجب است آن را از مرد بيگانه حفظ كنند، شامل كل بدن او منهاي صورت و دو دست و دو قسمت روي پا(قدم) مي‌باشد.

و طفلي كه بايد زنان خود را از آنها حفظ كنند، معمولا پس از هفت سال مي‌باشد و گاهي هشت سال يا نه سال يا ده سال به حسب وضعيت طفل و ميزان ادراك آن.

و سخن گفتن بين زن و مرد غريبه جايز است مگر انجا كه در آن شك و شبهه فتنه رود پس آنجا جايز نيست.