خلیفة المهدی یا خلیفة الله المهدی؟!

خلیفه مهدی یا خلیفه الله؟

خلیفة المهدی یا خلیفة الله المهدی؟!

سیداحمدالحسن ع وصی وفرستاده امام مهدی است وبا قانون معرفت حجت های الهی خود را ثابت کرده است.
برخی ها به جای بررسی دلایل دعوت به شبهات واشکالات می پردازند وآن را عذری برای سقوط خود قرار می دهند.
می گویند که چرا سیداحمدالحسن ع دو نوع روایت را نقل کرده است؛ بالاخره کدام صحیح است خلیفة المهدی یا خلیفة الله المهدی؟!
در پاسخ به آنان می گوییم که هر دو روایت موجود است ودر منابع مختلف با این الفاظ آمده است. سیداحمدالحسن ع روایت خلیفة المهدی را در کتاب متشابهات وبه نقل از بشارة الاسلام و امتاع الاسماع للمقریزی نقل نموده است وبا مراجعه به بشارة الاسلام به آن دست پیدامی کنیم.
” قال رسول الله ص: “…ثم ذکر شابا فقال اذا رایتموه فبایعوه فانه خلیفة المهدی”رسول الله ص فرمودند:”…سپس جوانی را ذکر نمودند،وفرمودند:وقتی اورادیدید،بااوبیعت نمایید،زیرااو جانشین(وخلیفه)مهدی می باشد”بشارة الاسلام ص30 وفی امتاع الاسماع للمقریزی ج12ص296 ” متشابهات ص228

🌷در کتاب وصیت مقدس نیز سیداحمدالحسن ع روایت خلیفة المهدی را آورده است وآن را از کتاب های اهل سنت وبرای احتجاج برای آنان نقل کرده است.
“هم چنین نسبت به مسلمانان اهل سنت، رسول الله ص آن ها رابه یاری مهدی تشویق نموده است و او را” خلیفة الله المهدی” نامید، همان طور که درروایات صحیح کتاب های(اهل)سنت آمده است، [ أخرج ابن ماجة: “.. عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “يقتتل عند كنزكم ثلاثة. كلهم ابن خليفة. ثم لا يصير إلى واحد منهم. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم”. ثم ذكر شيئاً لا أحفظه. فقال: “فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج. فإنه خليفة الله، المهدي”. في الزوائد: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين” سنن ابن ماجة: ج2 ص1367 رسول الله ص فرمود: ” نزد گنج شما، سه فرد می میرند که همه آن ها فرزند خلیفه هستند، وبه هیچ کدام(خلافت)نمی رسد، سپس پرچم های سیاه از سوی مشرق می آید، وبا شما می جنگند،به گونه ای که با گروهی (این گونه)نجنگیدند، بعد مطلبی را ذکر نمود که در ذهنم نیست، سپس گفت: وقتی او را دیدید، بااو بیعت کنید، هرچند سینه خیز برروی برف ها، زیرا ایشان خلیفه خدا، مهدی است” ]” وصیت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهی ص25

درنتیجه این دو روایت جدا و متفاوتی است که در منابع ومصادر آمده است وایشان نیز آن را با ذکر منبع ذکر نموده است. البته در برخی از چاپ های فعلی کتاب بشارة الاسلام آن را از خلیفة المهدی به خلیفة الله المهدی تغییر دادند. ومصحح ومحقق کتاب آن را تغییرداده است واین دور از امانت علمی است. درصورتی که در چاپ های قبلی به صورت خلیفة المهدی بوده است. در هر صورت این مسئله به دعوت ودلایل سیداحمدالحسن ع ضربه ای وارد نمی کند؛ چون ایشان خود را با قانون معرفت حجت های الهی ثابت کرده اند.