راه های شناخت صاحب این امر در آیینه ی روایات

راه های شناخت صاحب این امر در آیینه ی روایات

راه های شناخت صاحب این امر در آیینه ی روایات

امام باقر: هر چيزي براي شما ايجاد اشكال يا شبهه كند وصيت و پرچم و سلاح پيامبر خدا (ص) جاي هيچ گونه شبهه و اشكال برايتان باقي نمي‌گذارد.

در روايات ذيل از اهل بيت(ع) نشانه‌هاي متعددي براي شناخت صاحب اين امر ذكر شده است كه برخي از آنها به شرح ذيل است:

۱- امام باقر (ع) فرمود : هر چيزي براي شما ايجاد اشكال يا شبهه كند وصيت و پرچم و سلاح پيامبر خدا (ص) جاي هيچ گونه شبهه و اشكال برايتان باقي نمي‌گذارد … بر حذر باشيد از كساني كه خود را به دروغ به آل محمد نسبت مي‌دهند . كه همانا براي آل محمد و علي (ع) پرچمي (يك پرچم) است و براي ديگران پرچم ها . پس در جاي خودت ثابت باش و از هيچ‌كس ابداً تبعيت نكن تا مردي را از فرزندان حسين (ع) ببيني كه با او وصيت رسول خدا (ص) و پرچم او و سلاح او باشد . تفسير العياشي،ج ۱، ص ۶۴ . بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۲۲۲ . إلزام الناصب، ج ۲، ص ۹۶٫

۲- از امام باقر ع در حديثي طولاني آمده است: ..سپس مردي از صلب پدرش قيام مي‌كند، و او شديدترين مردم نسبت به بدن او و شجاعترين آنها به قلب اوست از وقتي كه صاحب اين امر غيبت نموده، پس به او مي گويند (با دين خدا) چه مي‌كني كه به خدا سوگند همانا تو مردم را مي‌پراكني چنانكه گوسفندان رميده مي‌شوند، آيا پس وصيتي از رسول خدا ص در نزد توست يا چيز ديگر؟ پس مولايي كه عهده دار بيعت است مي گويد: به خدا سوگند يا ساكت مي شوي يا ميان دو چشمت را خواهم كوبيد. پس قائم ع مي فرمايد: اي فلاني خاموش! بله به خدا سوگند همراه من وصـــــــيت پيامبر ص است. پس آن صندوقچه را بده، پس بسوي او مي‌آيد و وصــــــــيت رسول خدا ص را براي او مي‌خواند، پس مي‌گويد فدايت شوم، اجازه فرماييد سر شما را ببوسم، پس بين دوچشمان او را مي‌بوسد، سپس مي‌گويد فدايت شوم بيعت خود را براي ما تجديد فرما، پس براي آنها بيعت خود را تجديد مي‌فرمايد…. العياشي ج ۲ ص ۵۶ . بحار الأنوار ج۵۲ ، ص۳۴۱ . بشارة الاسلام ص ۲۲۷ . هامش المصدر ج ۲ ص ۵۹

۳- امام صادق ع در حديثي فرمود: ….پس با او بين ركن و مقام بيعت مي كنند و همراه او وصـيت رسول خدا ص است كه فرزند بعد از فرزند به ارث نهاده است. غيبة النعماني ص۲۸۲ . بحار الأنوار ج۵۲ ص۲۳۷ – ۲۳۹

۴- حذيفه گويد : شنيدم كه رسول الله (ص) درباره مهدي فرمود : همانا با او بين ركن و مقام بيعت مي‌كنند و اسمش احمد و عبد الله و مهدي است . اين سه اسم نامهاي او مي‌باشند . الغيبة – طوسي ص ۴۷۰ . بحار الأنوار ج ۵۲ ، ص ۲۹۱٫

۵- حرث بن المغيره گفت: به امام صادق (ع) عرض كردم صاحب اين امر با چه چيزي شناخته مي‌شود ؟ فرمودند : با آرامش و وقار و عـــــــــــــلم و وصــــــيت. بصائر الدرجات ص ۵۰۹ .

۶- امام صادق (ع) فرمود : صاحب اين امر با سه خصوصيت شناخته مي‌شود كه در هيچ‌كس جز او نيست . او نزديك ترين مردم به كسي كه قبل از او است مي‌باشد و او وصيش است . با او ســــــــلاح رسول الله (ص) است . با او وصـــــــــيت رسول الله (ص) مي‌باشد . بصائر الدرجات  ص ۲۰۲ . الكافي  ج ۱ ص ۳۷۹

۷- از عبد الاعلي كه گقت به امام صادق ع عرض كردم حجت ما در مدعيان دروغين براي صاحب اين امر چيست؟ فرمود: سه نشانه است كه در هـــــيچ مردي جز او جمع نمي‌شود، آنكه او نزديك ترين مردم به كسي كه قبل از اوست مي‌باشد، در نزد او ســـــــــلاح رسول خدا ص است، و او صاحب وصـــــــــــيتي است كه (در كتابها) آشكار است. الخصال: ۱ / ۱۱۷ ح ۹۹، بحارالانوار: ج۲۵ / ۱۳۸ ح ۸،  الكافي: ج۱ / ۲۸۴ ح ۲

۸-  ابا جارود  گفت:  به امام باقر(ع) عرض كردم : هرگاه قائم اهل بيت رود، پس كسي كه بعد از او بيايد، به چه چيز شناخته مي شود؟ فرمودند : با هدايت و  نشاني و اقرار آل محمد (ص) براي او به فضيلت او و از چيزي درباره( بين صدفيها) قـــــــــران سوال نمي شود مگر آنكه جواب دهد . غيبت نعمانى ص ۲۴۲

۹- مفضل بن عمر گفت : شنيدم امام صادق (ع) مي‌فرمود :  همانا براي صاحب اين امر دو غيبت است . در يكي از آنان به اهلش باز مي‌گردد و در ديگري گفته شود : هلاك شده . در كدام وادي سلوك مي‌كند . گفتم : در آن زمان چكار كنيم . فرمود : اگر كسي مدعي شد از او از عـــــــــــــــــظائمي (مسائل عظيم) سؤال كنيد كه كسي كه همانند اوست بتواند جواب بدهد . الغيبة النعماني  ص۱۷۳

۱۰- حرث بن المغيره گفت به امام صادق (ع) گفتم صاحب اين امر با چه چيزي شناخته مي‌شود ؟ فرمودند : ( با آرامش و وقار)، گفتم: چگونه؟ فرمود: او را به (تعيين و تبيين) حـــــــلال و حــــــــرام مي‌شناسيد و به اينكه مردم به او محتاج و او از آنها بي نياز است. و در نزد او ســــــــــــلاح رسول خدا ص مي‌باشد، گفتم: آيا او جز وصي يا وصي فرزند وصي است؟ فرمود: خير، او جز وصـــــــــــي و فرزند وصي نيست.  الغيبة للنعماني ص ۲۴۲ ، بصائر الدرجات ص ۵۰۹ .

۱۱- عبد الاعلي گفت: به امام صادق ع عرض كردم حجت ما با مدعيان دروغين اين امرچيست (چگونه او را بشناسيم؟) فرمود: از او در خصوص حـــــــــــــلال و حرام سوال مي‌شود. الكافي ج۱ ص۲۸۴

۱۲- امام علي ابن الحسين(ع) فرمودند: امامي از ما نخواهد بود مگر معصوم باشد و عصمت در ظاهر خلقت نيست كه با آن شناخته شود و آن نخواهد بود مگر به او وصـــــــــيت شده باشد. معاني الاخبارص۱۳۲ . بحار الانوار ج ۲۵، ص ۱۹۴

۱۳- امام رضا (ع) فرمود: امام باقر (ع) مي‌‌فرمود: همانا مثل سلاح در ما مانند تابوت است در بني‌اسرائيل . يعني هر كسي تابوت نزدش بود نبوت براي او بود و به همين صورت هر كدام از ما كه نزدش سلاح باشد صاحب امر است . از ايشان سؤال شد : آيا سلاح از علم جدا است ؟ امام رضا (ع) فرمود : خير . كافي ج ۱ ص ۲۳۸

۱۴-  امام صادق (ع) فرمود : همانا جز اين نيست كه مثل سلاح در ما مانند تابوت است در بني اسرائيل . يعني هر كس صاحب تابوت بود صاحب ملك بود . پس هر كس از ما سلاح نزدش باشد، او امام است . كافي ج ۱ ص ۲۳۸

۱۵-  امام صادق (ع) فرمود : همانا مثل سلاح در ما مانند تابوت است در بني اسرائيل . يعني هر كس صاحب تابوت بود صاحب ملك بود . پس هر كس از ما ســـــــلاح نزدش باشد عــــــــــلم نزدش است . كافي ج ۱ ص ۲۳۸

۱۶- عبد الله بن عجلان گويد : نزد امام صادق (ع) ذكر خروج قائم (ع) مي‌ كرديم . پس به ايشان گفتم : چگونه او را بشناسيم ؟ امام صادق (ع) فرمود : برخي از شما شــــــــــــــــب را به صبح مي‌رساند و زير سرش در صحيفه اي نوشته شده : اطاعتش خير و نيكو است. كمال الدين ج ۲ ص ۶۵۴

يعني روياي صادقه

۱۷- امام صادق (ع) فرمود : پس هر وقت ديديد كه ما بر مردي جــــــــمع شديم (گرد آمديم) با اسلحه ياريش بشتابيد . الغيبة النعماني ص ۱۹۷

جمع شدن همه اهل بيت ع دور يك نفر در يك زمان جز در عالم رويا ممكن نيست.

۱۸- پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: «چون زمان(ظهور) نــــــــزديك شود، خواب مؤمن دروغ نمى گويد و خواب مؤمن بخشى از چهل و شش بخش نبوّت است . ‏الأمالي- الشيخ الطوسي ص ۳۸۶ ، بحار الأنوار ج۵۸ ص۱۷۲ مستدرك سفينة البحار ج۴ ص۳۱ ، ميزان الحكمة ج۴ ص۱۰۱۲،  شرح اصول كافي ج ۱۱ ص ۴۷۶٫

۱۹- رسول الله (ص) فرمود : اگر زمان نزديك شود روياي مومن تكذيب نمي شود . و صادق ترين آنها در رويا ، راستگو ترين آنها در گفتار است .مستدرك سفينة البحار ج۴ ص۳۱

۲۰- امام علي (ع) براي راه شناختن مهدي (ع) فرمود : پس اگر خداوند براي تو (در استخاره) خيري خواست پس عزم خود استوار گردان و اگر در راه رسيدن به خدمت او توفيق يافتي از او به ديگري باز مگرد ، و هر گاه به سويش راه يافتي از او درنگذر . الغيبة النعماني ص ۲۱۴

يعني استخاره

  متن اصلي روايات

۱- عن أبي جعفر في خبر طويل قال : … إياك وشذاذ من آل محمد فإن لآل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات فألزم الأرض ولا تتبع منهم رجلاً أبداً حتى ترى رجلاً من ولد الحسين (ع) معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه فإن عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين (ع) ثم صار عند محمد بن علي (ع) ويفعل الله ما يشاء فألزم هؤلاء أبداً وإياك ومن ذكرت لك … تفسير العياشي ج ۱ ص ۶۴ . بحار الأنوار ج ۵۲ ص ۲۲۲ . إلزام الناصب ج ۲ ص ۹۶

۲- عن الباقر (ع) أنه قال في حديث طويل : … ثم قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ماخلا صاحب هذا الأمر فيقول ياهذا ما تصنع فوالله إنك لتجفل الناس أجفال النعم أفبعهد من رسول الله (ص) أم بماذا؟! فيقول المولى الذي ولي البيعة والله لتسكتن أو لأضربن الذي فيه عيناك . فيقول القائم أسكت يافلان أي والله ان معي عهد من رسول الله (ص) هات لي العيبة فيأتيه فيقرأ العهد من رسول الله (ص) فيقول جعلني الله فداك اعطني رأسك اقبله فيعطيه رأسه فيقبل بين عينيه ثم يقول جعلني الله فداك جدد لنا البيعة فيجدد لهم البيعة … العياشي ج ۲ ص ۵۶ . بحار الأنوار ج۵۲ ، ص۳۴۱ . بشارة الاسلام ص ۲۲۷ . هامش المصدر ج ۲ ص ۵۹

۳- عن الإمام الصادق (ع) في حديث قال : … فيبايعونه بين الركن والمقام ومعه عهد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد توارثته الأبناء عن الآباء … . غيبة النعماني ص۲۸۲ . بحار الأنوار ج۵۲ ص۲۳۷ – ۲۳۹

۴- عن حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله ص يقول و ذكر المهدي: إنه يبايع بين الركن و المقام اسمه أحمد و عبد الله و المهدي فهذه أسماؤه ثلاثة. الغيبة – طوسي ص ۴۷۰ . بحار الأنوار ج ۵۲ ، ص ۲۹۱ها

۵- عن الحرث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم يعرف صاحب هذا الأمر ؟ قال بالسكينة والوقار والعلم والوصية . بصائر الدرجات ص ۵۰۹

۶- وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا يكون في غيره هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه وعنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيته . بصائر الدرجات ص ۲۰۲ . الكافي : ج۱ ص۳۷۹

۷- عن عبدالاعلى، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما الحجة على المدعي لهذا الامر بغير حق؟ قال: ثلاثة من الحجة لم يجتمعن في رجل إلا كان صاحب هذا الامر: أن يكون أولى الناس بمن قبله ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله. ويكون صاحب الوصية الظاهرة . الخصال: ۱ / ۱۱۷ ح ۹۹ عن أبيه وعنه في البحار: ۲۵ / ۱۳۸ ح ۸، وعن الكافي: ۱ / ۲۸۴ ح ۲

۸- وعن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر (ع) : إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت فبأي شي‏ء يعرف من يجي‏ء بعده قال بالهدى و الإطراق و إقرار آل محمد له بالفضل و لا يسأل عن شي‏ء بين صدفيها إلا أجاب . غيبة النعماني ص۲۴۲

۹- عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول : إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في إحداهما إلى أهله و الأخرى يقال هلك في أي واد سلك قلت كيف نصنع إذا كان ذلك قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله . غيبة النعماني ص۱۷۳

۱۰- عن الحرث بن المغيرة النصري قلت لأبي عبد الله (ع) بأي شيء يعرف القائم (ع) قال (ع) : بالسكينة والوقار . قلت : و بأي شيء . قال : تعرفه بالحلال والحرام ، وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد . ويكون عنده سلاح رسول الله (ص) قلت : أيكون إلا وصي بن وصي . قال لا يكون إلا وصي وبن وصي . الغيبة للنعماني ص ۲۴۲ ، بصائر الدرجات ص ۵۰۹ .

۱۱- عن عبد الاعلى قال : قلت لابي عبد الله (ع) المتوثب على هذا الامر المدعي له ،ما الحجة عليه؟ قال: يسال عن الحلال والحرام . الكافي ج۱ ص۲۸۴

۱۲- عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: الْإِمَامُ مِنَّا لَا يَكُونُ إِلَّا مَعْصُوماً وَ لَيْسَتِ الْعِصْمَةُ فِي ظَاهِرِ الْخِلْقَةِ فَيُعْرَفَ بِهَا فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَنْصُوصاً فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَعْنَى الْمَعْصُومِ فَقَالَ هُوَ الْمُعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ وَ حَبْلُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ الْإِمَامُ يَهْدِي إِلَى الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ يَهْدِي إِلَى الْإِمَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم‏

۱۳- عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول إنما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيثما دار التابوت اوتوا النبوة (۲)، وحيثما دار السلاح فينا فثم الامر، قلت: فيكون السلاح مزايلا للعلم؟ قال: لا

۱۴-أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَيُّ أَهْلِ بَيْتٍ وُجِدَ التَّابُوتُ عَلَى بَابِهِمْ أُوتُوا النُّبُوَّةَ فَمَنْ صَارَ إِلَيْهِ السِّلَاحُ مِنَّا أُوتِيَ الْإِمَامَةَ

۱۵- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلْكُ فَأَيْنَمَا دَارَ السِّلَاحُ فِينَا دَارَ الْعِلْمُ.

۱۶- عن عبد الله بن عجلان قال : ذكرنا خروج القائم (عليه السلام) عند أبي عبد الله (ع) فقلت : كيف لنا نعلم ذلك ؟ فقال (ع) : يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب : طاعة معروفة (اسمعوا وأطيعوا) منتخب الأنوار المضيئة – السيد بهاء الدين النجفي ص ۳۱۱ / كمال الدين ص۶۵۴

۱۷- عن الحضرمي قال دخلت أنا وأبان على ابي عبد الله (ع) وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان وقلنا ما ترى فقال: اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا اجتمعنا على رجل فانهدوا إليه بالسلاح) غيبة النعماني ۱۹۷٫

۱۸- قال النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله: «إذا اقترب الزّمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، و رؤيا المؤمن جزء من ستّة و أربعين جزءا من النّبوّة الأمالي- الشيخ الطوسي ص ۳۸۶ ، بحار الأنوار ج۵۸ ص۱۷۲ مستدرك سفينة البحار ج۴ ص۳۱ ، ميزان الحكمة ج۴ ص۱۰۱۲،  شرح اصول كافي ج ۱۱ ص ۴۷۶٫

۱۹- عن الرسول (ص) : أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا .۲۰-عن أبي محمد موسى بن هارون بن عيسى المعبدي ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، قال : حدثنا جعفر بن

۲۰- محمد ( عليهما السلام) ، عن أبيه ، عن جده ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ” جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، نبئنا بمهديكم هذا ؟

فقال ع : إذا درج الدارجون ، وقل المؤمنون ، وذهب المجلبون ، فهناك هناك . فقال : يا أمير المؤمنين ، ممن الرجل ؟ فقال : من بني هاشم ، من ذروة طود العرب وبحر مغيضها إذا وردت ، ومخفر أهلها إذا أتيت ، ومعدن صفوتها إذا اكتدرت ، ولا يجبن إذا المنايا هلعت ، ولا يخور إذا المنون اكتنعت ، ولا ينكل إذا الكماة اصطرعت ، مشمر مغلولب ، ظفر ضرغامة ، حصد مخدش ذكر ، سيف من سيوف الله ، رأس ، قثم ، نشؤ رأسه في باذخ السؤدد ، وعارز مجده في أكرم المحتد ، فلا يصرفنك عن بيعته صارف عارض ، ينوص إلى الفتنة كل مناص ، إن قال فشر قائل ، وإن سكت فذو دعائر . ثم رجع إلى صفة المهدي ( عليه السلام ) فقال : أوسعكم كهفا ، وأكثركم علما ، وأوصلكم رحما ، اللهم فاجعل بعثه خروجا من الغمة ، واجمع به شمل الأمة ،

“فإن خـــــــــار الله لك فاعزم ، ”

ولا تنثن عنه إن وفقت له ، ولا تجوزن عنه إن هديت إليه ، هاه – وأومأ بيده إلى صدره شوقا إلى رؤيته “.