سخنی از طلبه های ایمان آورده به یمانی (ع)

0
35
طلبه های ایمان آورده به احمدالحسن یمانی ع

برخى از دعوت‌هاى امام احمد الحسن (ع) از مراجع به زبان طلبه‌هاى مؤمن به دعوت در حوزه‌ي علميه‌ي نجف اشرف

ما مجموعه اي از طلاب حوزه‌ي علميه‌ي نجف و عده اي از اهل استان‌هاي مختلف هستيم كه برايمان ثابت شده است كه سيد احمد الحسن فرستاده‌ي حضرت مهدي(ع) است و آن با ادله فراوني است كه از جمله آنها:

طلبه های ایمان آورده به احمدالحسن یمانی ع

۱- فرستاده امام مهدي(ع) همه علماء از جمله سيد علي سيستاني وسيدعلي خامنه اي ومحمد سعيد حكيم ومحمد اسحاق فياض ومحمد حسين فضل الله… و غيره را به مناظره با قرآن كريم فراخوند ولي هيچ كدام دعوت وي را پاسخ نگفتند. فرستاده امام (ع) ما را بر بعضي از اين تفاسير مطلع كردند كه ما آنرا علمي مخصوص به معصوم يافتيم كه هيچ كدام از علماء تا بحال به آن اشاره نكرده اند و اين تفسير در كتب او به چاب رسيد بعد از اينكه از جواب علماء مأيوس شديم.

۲- بعد از اينكه آنها فرستاده امام مهدي(ع) را تكذيب كردند و بر آن اصرار ورزيدند وي علماء را به مباهله دعوت كرد ولي باز هم هيچ كس دعوتش را پاسخ نگفت.

۳- تقريبا بعد از يك سال از اطرافيان علماء شنيديم كه علما گفتنه اند: به او ايمان نمي آوريم تا برايمان معجزه اي بياورد پس ايشان (ع) برايشان نوشت كه بياييد و يكي از معجزات پيامبران سابق را در خواست كنيد ولي هيچ كدام از آنها پاسخي به دعوتش ندادند با اينكه چند ماه به آنها فرصت داد و رد آنها جز اعراض و تهمت زدن به اينكه او ديوانه يا ساحر است چيز ديگري نبود همان دو تهمتي كه هميشه با پيامبران و اوصياء همراه بوده است.و باكمال تأسف پاسخ سيد علي سيستاني وسيد كاظم حائري پاسخي بود كه آبرويشان را برد زيرا كه جوابشان مبني بر توقيع سمري كه روايتي مرسل و ضعيف است بود و در امور عقائدي نمي شود به يك روايت مرسلي كه معارض با روايات متواتر ديگر است استدلال كرد و آنها با اين عمل نشان دادند كه چيزي از قرآن و احاديث نمي فهمند و يكي از آنها (سيستاني) در منزل نشسته است و ديگري در ايران است و بدون اينكه چيزي از او ببينند يا بشنوند او را تكذيب مي كنند پس واي بر امتي كه راضي مي شوند كه جماعتي كور و كور دل زمام امور دينشان را بر عهده بگيرند. خفته كي كند خفته را بيدارواين مصداق اين مثل معروف است كه كوري شود عصا كش كور ديگر و الان فرستاده امام مهدي(ع) اولين معجزه را براي مردم آشكار كرد وآن نشان دادن مكان مرقد شريف حضرت فاطمه زهرا(ع) است وبه زودي معجزات ونشانه اي ديگر نيز آشكار خواهد شد وبين ما وآن فقط مدت كمي از زمان فاصله است.

۴- بسياري از مؤمنين در رؤياهاي صادقه معصومين(ع) را ديدند كه فرستاده شدن سيد احمد الحسن از سوي امام مهدي(ع) را برايشان تأكيد كردند بعضي از ايشان اصلاً از قبل سيد احمد الحسن(ع) را نمي شناختند وحتي قضيه او را نيز نشنيده بودند و اين رؤياها به حد تواتر رسيده است و قابل انكار نمي باشند و در روايات داريم كه جن وشيطان نمي توانند به صورت معصوم در آيند.

طلبه های ایمان آورده به احمدالحسن یمانی ع

۵- و در آخر، فرستاده امام مهدي(ع) تمام علماي دين و طلبه ي حوزه هاي علميه را دعوت به مباهله در كنار ضريح ابا الفضل (ع) كرد به اين صورت كه خود او و همسر علويه اش و سه فرزندش با افراد تكذيب كننده مباهله كننده و حاضر است كه به ابا الفضل (ع) قسم بخورد كه ادعايش راست است به شرط اينكه بيست نفر از طلاب در مقابلش قسم بخورند كه وي دروغگوست و قسم به ابا الفضل العباس (ع) قسمي مشهور بين شيعه است كه مشكلات بين عشاير مختلف را به وسيله مقام ابا الفضل حل كرده اند و اين امري واضح است پس چرا پاسخ به اين دعوت نمي دهند.و اي مردم شريف هيچ حجتي براي شما در پيروي از علمايي كه پاسخ به اين دعوتهاي مختلف نمي دهند نمي ماند ودعوت او مانند تمام دعوتهاي انبياء و مرسلين كه مي خواستند دعوت خود را اثبات كنند ضمن اينكه مسأله امام مهدي (ع) مسأله اي عقايدي است و در مسائل عقايد تقليد حرام است و تمام علماء و مردم داخل در امتحان و غربله هستند وهمانطور كه در روايات وارد شده است از فتنه آخرالزمان جز عده اندكي نجات پيدا نمي يابند بلكه در روايات وارد شده است كه اولين دشمنان امام مهدي (ع) علماي دين هستند وامام (ع) هفتاد تن از ايشان را به گردن مى زند زيرا كه بر خدا و رسولش دروغ مي بستند و سبب تفرقه امت اسلامي شده بودند بلكه ما تمام مردم را به اين مي خوانيم كه يك حديث بياورند كه امام مهدي (ع) فقط از طريق مراجع شناخته مي شود يا اينكه علماي دين امام مهدي (ع) را اصلاً تكذيب نمي كنند در حاليكه خلاف آن در روايات به صراحت آمده است.

ما به عنوان برادران ديني به شما مي‌گوييم كه به سوي خداي يگانه قهار باز گرديد و از او هدايت را بخواهيد ( وهر كس كه خداوند برايش نوري قرار ندهد پس نور ديگري نخواهد يافت ) نور: ۴۰٫

و از شك تبعيت نكنيد زيرا كه شك هيچ سودي ندارد و در پايان به شما پيام حضرت يوسف (ع) را مي گوييم : اي هم زندانيان من آيا تبعيت از چند ارباب بهتر است يا اطاعت از خداوند يگانه قهار؟ يوسف: ۳۹٫

انصار امام مهدي
مكن الله له في الارض
نجف اشرف۱محرم الحرام /۱۴۲۸ هـ ق