سقوط حاکم مصر در حدیث حضرت علی ع

سقوط حاکم مصر در حدیث حضرت علی ع

سقوط حکومت حسنی مبارک در مصر

قال أمير المؤمنين عليه السلام: (صاحب مصر علامة العلامات وآيته عجب لها امارات، قلبه حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد، إن خرج فاعلم أن المهدي سيطرق أبوابكم، فقبيل أن يقرعها طيروا إليه في قباب السحاب، أو ائتوه زحفا وحبوا على الثلج).

امیر المومنین امام علی (ع) فرمود: (صاحب مصر، علامت علامتها است و نشانه ی او آن است که دارای امارت (و حکومت) است. قلب او حسن، و سر او محمد است، و نام جدش را تغییر می دهد. اگر بیرون رفت، بدانید که مهدی درهای شما را خواهد كوبید. پس قبل از آن كه درهایتان را بكوبد، بسوی او ولو بر روی ابرها پرواز كنید، یا سینه خیز بر روی یخها بشتابید).ماذا قال علی (ع) عن آخر الزمان ص 330

همانطور که می بینیم، در این حدیث به روشنی درباره ی محمد حسنی مبارک، سخن گفته شده است. قلب او حسن یعنی “حُسنی”، و سَرِ او “محمد” است یعنی اول اسمش، و نیز نام جدش را از “السید” به “مبارک” تغییر داده است.

و می بینیم که امیر المؤمنین (ع)، خروج او را مقارن با زدن درها توسط مهدی (ع) فرموده اند. و ما موظف هستیم که به سرعت همراه مهدی (ع) شویم، اگر هنوز به او نپیوسته ایم. قبل از آن که درهایمان را بکوبد.