شبهه کلام شیخ ناظم در کتاب سامری عصر ظهورص۴۴

شبهه کلام شیخ ناظم در کتاب سامری عصر ظهورص۴۴

شبهه کلام شیخ ناظم در کتاب سامری عصر ظهورص۴۴_که در رد سامری زمان ،حیدر مشتت لعین نوشته شده_به اینکه:

شیخ ناظم ،مهدی اول را ابن مباشر و بی واسطه امام مهدی ع دانسته است.

این شبهه از اشکالات منافقین بوده که امروز مخالفین هم بدان تمسک جسته اند؛و دست در دست هم گذاشته اند.

باسخهای متعددی برای این شبهه وجود دارد که پاسخ خود شیخ را عرض می کنیم.

بعد از پرسش این شبهه از ایشان،فرمودند:در کتاب اشتباه چاپی رخ داده است زیرا کلامی که به اسم شیخ ناظم چاپ شده است در اصل برای حیدر مشتت لعین است که با مراجعه به سیاق کلام و کتاب خود مشتت این امر واضح تر می شود ؛و همچنین پاسخ و تعلیق شیخ ناظم بر کلام حیدر مشتت اصلا چاپ نشده است پس دیگر هیچ شبهه ای باقی نمی ماند.

اما کسانیکه با شوق این کلام شیخ ناظم را پیدا کرده و علم می کنند باید کمی عقل خود را به کار بیندازند که عقیده شخصی مثل شیخ ناظم حفظه الله در ابن الامام ع واضح و روشن است و نهایتا این نص متشابه بوده که به کلام محکم ایشان برگردانده می شود.
والحمدلله