مطابق روایات محل قیام یمانی از کجاست؟

مطابق روایات محل قیام یمانی از کجاست؟

امام باقر(ع)  فرمود : براى خداى تعالى گنجى در طالقان است نه طلاست و نه نقره بلکه دوازده هزار نفر در خراسان‌اند که شعارشان “احمد … احمد” است و رهبر آنها جوانى از بنى هاشم سوار بر قاطرى سپید رنگ أست و پیشانى بندی قرمز رنگ بر پیشانی بسته است، گویی به او مى نگرم که از رود فرات هم مى گذرد اگر دعوت او را شنیدید بسوى او بشتابید حتى اگر مجبور باشید سینه خیز بر روی یخها حرکت کنید . منتخب الانوار المضیئه ، ص ۱۹۵

امام علی (ع) فرمود : مردی قبل از او ( امام مهدی (ع) ) از اهل بیت اش (فرزندانش) به اهل مشرق خروج می کند . شمشیر را هشت ماه بر دوش خود حمل می کند . الملاحم و الفتن السید بن طاووس – باب ۱۳۳٫
رسول الله (ص) فرمود : اگر دیدید که پرچم های سیاه از سمت خراسان خروج کردند خود را به آن برسانید حتی سینه خیز بر روی یخ‌ها ، زیرا خلیفه الله مهدی در آن است . الملاحم والفتن السید بن طاووس – باب ۹۴٫

و منظور از مهدی در این روایت، مهدی اول یا همان یمانی ع می‌باشد.