هلاکت علی شکری بعد از هتاکی به سید احمد الحسن ع

هلاکت علی شکری بعد از هتاکی به سید احمد الحسن ع

هلاک علی شکری بعد از هتاکی به سید احمد الحسن ع

علي شكري، يكي از علماي بي عمل و خطباي عراق بود كه در شب تاسوعاي سال ۲۰۱۰ ميلادي مطابق ۲۴ آذرماه سال ۱۳۸۹ بالاي منبري در بزرگترين مسجد بصره، ضمن اهانت و ناسزاگويي عليه سید احمدالحسن (ع) تاكيد كرد كه مسئوليت اين اهانت و دشنام را نيز قبول مي‌كند. او بر بالاي منبر، روياي صادقه را نيز به تمسخر گرفت و از دولت عراق خواست كه پيروان امام احمد الحسن ع را دستگير و زنداني كند. اما تنها و فقط پس از گذشت شش روز هنگام عزيمت به بغداد طي يك سانحه رانندگي، در حالي مغزش متلاشي مي‌گردد كه هيچ يك از همراهان او در آن اتوبوس آسيب جدي نمي‌بينند.