پاسخ به اظهارات اقای طبسی درخصوص وصیت رسول اکرم (ص)

0
11
عکس شماره ۴

پاسخ به اظهارات نجم الدین طبسی، استاد مهدویت حوزه علمیه قم
درباره حدیث وصیت و خلافت و امامت مهدیین و دعوت یمانی موعود