پیام سید احمدالحسن یمانی ع به مناسبت حلول ماه رمضان

پیام سید احمدالحسن یمانی ع به مناسبت حلول ماه رمضان

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان هر سال در خیر باشید.

رمضان ماه رحمت است نه فقط به این دلیل که ما منتظر رحمت خداوند هستیم ؛ بلکه رحمتی است که بعد از شب قدر، در ایام سال جدید،خیر را برای ما قسمت می کند و شر را از ما دفع می کند .

بلکه رمضان ماه رحمت است ، زیرا روزه آن ما را به سوی فهم درد و سختی دیگران می کشاند و در نتیجه متوجه رحمت و مهربانی نسبت به آنها می شویم و برای رفع بی عدالتی و ظلم از آنها تلاش می کنیم ، پس نباید بهره تان در این ماه گرسنگی و تشنگی باشد بلکه بهره شما از این ماه، باید رحمت باشد.

به آنان که در زمین هستند رحم کنید تا آن که در آسمان است به شما رحم کند.

#احمد_الحسن
30 شعبان ۱۴۳۷ ه.ق
(از صفحه رسمی فیسبوک)