کتب سید احمدالحسن (ع)

آخرین نبوت بخشی از تفسیر سوره فاتحه بیان حق و سداد از طریق علم اعداد (جلد ۱ قسمت اول) بیان حق و سداد از طریق علم اعداد (جلد ۱ قسمت دوم) بیان حق و سداد از طریق علم اعداد (جلد ۲) فتنه گوساله (جلد ۱) فتنه گوساله (جلد ۲) حاکمیت الله نه حاکمیت خداوند همگام با بنده صالح (جلد ۱) همگام با بنده صالح (جلد ۲) حجت وصی واوهام مدعی جهاد درب بهشت متشابهات (جلد ۱) متشابهات (جلد ۲) متشابهات (جلد ۳) متشابهات (جلد ۴) نامه هدایت نصیحتی به طلاب حوزه علمیه پاسخ های روشنگرانه از طریق امواج (جلد ۱) پاسخ های روشنگرانه از طریق امواج (جلد ۲) رجعت سومین روز از روزهای خداوند رساله ای در فقه خمس روشنگری از دعوت فرستادگان (جلد ۱) روشنگری از دعوت فرستادگان (جلد ۲) روشنگری از دعوت فرستادگان (جلد ۳ – قسمت اول) روشنگری از دعوت فرستادگان (جلد ۳ – قسمت دوم) سفر حضرت موسی (ع)‌ به مجمع البحرین سرگردان شرایع السلام (جلد ۱) شرایع السلام (جلد ۲) چشم اندازی از سرزمین سومریان و آکاد توحید وصیت مقدس وصی در تورات، انجیل و قران
اللهم صلی علی محمد و آل محمد الائمه والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا *** اللهم صلی علی محمد و آل محمد الائمه والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا *** اللهم صلی علی محمد و آل محمد الائمه والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا